Legeforeningen i mediene

Artikkel

Trenger 5 000 nye leger

Hvis ikke helsemyndighetene setter fart i legespesialistutdanningen, vil det oppstå akutt mangel de nærmeste årene. Etter en gjennomgang av samtlige grener av legevirksomheten er konklusjonen klar: Innen 2017 vil det være behov for over 5 000 nye spesialister, 3 150 bare i allmennmedisin. Mange av disse trengs i sykehjemssektoren. – Fastlegeordningen har vært en suksess målt i pasienttilfredshet og tilgjengelighet, men vi ser nå tydelige tegn til slitasje og utmattelse, sier Jan Emil Kristoffersen, leder av Allmennlegeforeningen.

Dagbladet 9.2. 2009

Vil ha røyking på timeplanen

Røyking blant unge kan bli ny trend, varsler fastlege Trygve Kongshavn. Han etterlyser økt fokus på røyk i ungdomsskolen. Etter flere år med nedgang i røyking, er det nå flere unge i Drammen som fyrer opp igjen. Kongshavn som er fastlege ved Fjell legesenter og tidligere leder av Buskerud legeforening, mener skolene må sette mer fokus på de negative sidene ved røyking i timeplanen. – Og det må gjøres på en pedagogisk skikkelig måte, sier han.

Drammens Tidende 27.1. 2009

Tilbyr leger kurs

Fastleger vet for lite om barne- og ungdomspsykiatri. Universitetet i Tromsø i samarbeid med Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) ønsker å heve kompetansen hos kommunepsykologer, barneleger og allmennpraktiserende leger i Nord-Norge. Siv Kvernmo, avdelingsleder ved Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk ved UNN sier at de spesielt ønsker å heve kompetansen til fastlegene. – Medisinerstudiet inneholder ikke for mye læring om barne- og ungdomspsykiatri. Vi ønsker å gjøre noe med dette i forhold til både å utrede og behandle psykiske lidelser hos barn og unge. Her tenker vi på pasienter med små til moderate plager, sier hun.

NRK Troms og Finnmark 5.2. 2009

Anbefalte artikler