()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Artikkelen i BMJs julenummer er skrevet av to norske leger.

  Artikkelen er basert på data fra den omfattende NORCCAP-studien (1). I denne undersøkelsen ble det i årene 1999 – 2001 utført sigmoidoskopiscreening hos mer enn 12 000 presumptivt friske personer i Oslo og Telemark. Målet med studien var å senke både forekomst og dødelighet av kolorektalkreft i screeninggruppen i forhold til i en kontrollgruppe.

  Geir Hoff er forskningssjef ved Sykehuset Telemark og professor ved Universitetet i Oslo. Michael Bretthauer er lege ved Gastromedisinsk avdeling, Rikshospitalet, forsker ved Kreftregisteret og medisinsk redaktør i Tidsskriftet.

  Ordforklaringer

  Screening: Tidlig påvisning av sykdom med formålet om å bedre prognosen. Begrepet brukes også for metoder som forhindrer utvikling av etablert sykdom, f.eks. ved fjerning av forstadier til kreft.

  Kolorektal kreft: Kreft i tykk- og endetarm. Hyppig kreftform i Norge med over 3 000 nye tilfeller hvert år. Forekomsten er økende.

  NORCCAP-studien: NORCCAP (Norwegian Colorectal Cancer Prevention). En randomisert studie som skal finne ut om sigmoidoskopiscreening kan redusere insidens og mortalitet av kolorektal kreft.

  PDF
  Skriv ut
  Relaterte artikler

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media