Erlend Hem Om forfatteren
Artikkel

Artikkelen i BMJs julenummer er skrevet av to norske leger.

Artikkelen er basert på data fra den omfattende NORCCAP-studien (1). I denne undersøkelsen ble det i årene 1999 – 2001 utført sigmoidoskopiscreening hos mer enn 12 000 presumptivt friske personer i Oslo og Telemark. Målet med studien var å senke både forekomst og dødelighet av kolorektalkreft i screeninggruppen i forhold til i en kontrollgruppe.

Geir Hoff er forskningssjef ved Sykehuset Telemark og professor ved Universitetet i Oslo. Michael Bretthauer er lege ved Gastromedisinsk avdeling, Rikshospitalet, forsker ved Kreftregisteret og medisinsk redaktør i Tidsskriftet.


Screening: Tidlig påvisning av sykdom med formålet om å bedre prognosen. Begrepet brukes også for metoder som forhindrer utvikling av etablert sykdom, f.eks. ved fjerning av forstadier til kreft.

Kolorektal kreft: Kreft i tykk- og endetarm. Hyppig kreftform i Norge med over 3 000 nye tilfeller hvert år. Forekomsten er økende.

NORCCAP-studien: NORCCAP (Norwegian Colorectal Cancer Prevention). En randomisert studie som skal finne ut om sigmoidoskopiscreening kan redusere insidens og mortalitet av kolorektal kreft.

Anbefalte artikler