Annonse
Annonse

Fiskeolje gunstig for hjertet

Trine B. Haugen Om forfatteren

Omega-3-fettsyrene DHA og EPA reduserer hjertedød, men effekt på arytmi eller totaldødelighet kan ikke påvises.

Illustrasjonsfoto Colourbox

Det har lenge vært antatt at fiskeolje kan redusere risiko for hjertedød. Imidlertid har systematiske oversikter ikke vist entydige resultater, og nylige studier har ikke vært inkludert. Den optimale sammensetningen av omega-3-fettsyrer, som dokosaheksaensyre (DHA) og eikosapentaensyre (EPA), for å forebygge hjerte- og karsykdom er heller ikke kjent. Nå har kanadiske forskere gått systematisk igjennom litteraturen for å undersøke effekter av fiskeolje på hjertedød og arytmier (1).

Randomiserte, kontrollerte studier av fiskeolje som kosttilskudd ble valgt ut og omfattet 12 studier og rundt 33 000 pasienter. I 11 av studiene ble det vist en signifikant effekt av fiskeolje på hjertedød, men dose-respons-relasjon for DHA og EPA ble ikke påvist. Det var ingen effekt av fiskeolje på arytmier eller totaldødelighet.

– Resultatene i metaanalysen er i stor grad avledet fra GISSI- og JELIS-studiene, som omfatter 92 % av pasientmaterialet, sier overlege Asgeir Græsdal ved Lipidklinikken, Rikshospitalet. GISSI-studien viste en 45 % reduksjon i plutselig hjertedød i omega-3-gruppen, mens en 19 % reduksjon i det primære endepunktet i JELIS-studien hovedsakelig skyldes redusert forekomst av ustabil angina i behandlingsgruppen.

– I Japan er det lav forekomst av hjertedød, som kan ha medført manglende statistisk styrke til å vise effekt på totaldødelighet i JELIS-studien. I denne studien ble det imidlertid kun brukt EPA, mens det i GISSI-studien ble brukt en kombinasjon av EPA og DHA. OMEGA-studien, som snart skal publiseres, omfatter 4 000 postinfarktpasienter og har plutselig hjertedød som primært endepunkt. Denne studien vil kunne gi nyttig informasjon om bruken av omega-3-fettsyrer i sekundærprofylakse, sier Græsdal.

1

León H, Shibata MC, Sivakumaran S et al. Effect of fish oil on arrhythmias and mortality: systematic review. BMJ 2008; 337: a2931.

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler

Annonse
Annonse