()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Universitetet i Oslo

  Universitetet i Oslo

  Universitetet i Oslo
  Universitetet i Oslo

  Naeem Zahid, ph.d. Prevalence of diabetes in Kharian, Pakistan. A cross sectional study determining the prevalence of diabetes and other risk factors for cardio vascular disease amongst rural inhabitants of Kharian, Pakistan and comparing risk factors with Pakistanis in Norway. Utgår fra Seksjon for internasjonal helse, Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin. Disputas 25.11. 2008.

  Bedømmelseskomité: Jean Claude Mbanya, Faculty of Medicine and Biomedical Sciences, University of Yaounde I, Kamerun, Jak Jervell, Medisinsk avdeling, Rikshospitalet, og Elin O. Rosvold, Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin, Universitetet i Oslo.

  Veiledere: Akhtar Hussain og Bjørgulf Claussen.

  Hans Olav Fjærli, ph.d. Epidemiological and molecular biological studies in respiratory syncytial virus bronchiolitis. Utgår fra Barne- og ungdomsklinikken, Akershus universitetssykehus. Disputas 16.1. 2009.

  Bedømmelseskomité: Trond Flægstad, Barneavdelingen, Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø, Wenche Nystad, Nasjonalt folkehelseinstitutt, og Tore Gunnar Abrahamsen, Barneklinikken, Rikshospitalet, Universitetet i Oslo.

  Veileder: Britt Nakstad.

  Gunnar Kristoffer Bentsen, ph.d. Effects of hypertonic saline on intracranial pressure variables in subarachnoid haemorrhage patients. Utgår fra Anestesi- og intensivklinikken, Rikshospitalet. Disputas 16.1. 2009.

  Bedømmelseskomité: Bertil Romner, Nevrokirurgisk klinik, Rigshospitalet, København, Sven Erik Gisvold, Anestesiavdelingen, St. Olavs hospital, og Emilia Kerty, Nevrologisk avdeling, Rikshospitalet, Universitetet i Oslo.

  Veileder: Audun Stubhaug.

  Jagrati Jani, ph.d. Assessing the «window of susceptibility» in measles control: The case study of Mozambique. Utgår fra Det medisinske fakultet. Disputas 16.1. 2009.

  Bedømmelseskomité: Hanne Nøkleby, Nasjonalt folkehelseinstitutt, Berit Schei, Institutt for samfunnsmedisin, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, og Bjørgulf Claussen, Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin, Universitetet i Oslo.

  Fridtjof Heyerdahl, ph.d. Acute poisonings in Oslo. Levels of health care, clinical course and repetition pattern. Utgår fra Akuttmedisinsk avdeling, Medisinsk divisjon, Ullevål universitetssykehus. Disputas 16.1 2009.

  Bedømmelseskomité: Kai Knudsen, Anestesiklinikken, Sahlgrenska sjukhuset, Göteborg, Tarjei Rygnestad, Institutt for kreftforskning og molekylær medisin, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, og Sidsel Rogde, Rettsmedisinsk institutt, Rikshospitalet, Universitetet i Oslo.

  Veiledere: Dag Jacobsen, Øivind Ekeberg og Knut Erik Hovda.

  Anne Stuedal, ph.d. The role of selected nutritional and hormonal factors on mammographic density, a breast cancer risk factor. Utgår fra Avdeling for ernæringsvitenskap. Disputas 20.1. 2009.

  Bedømmelseskomité: Ruth Warren, Department of Radiology, Addenbrooke’s Hospital, Cambridge, Per Hall, Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet, og Haakon Meyer, Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin, Universitetet i Oslo.

  Veileder: Giske Ursin.

  Arnljot Flaa, ph.d. Sympathoadrenal reactivity to stress as a predictor of cardiovascular risk factors. Utgår fra Medisinsk divisjon, Ullevål universitetssykehus. Disputas 21.1. 2009.

  Bedømmelseskomité: Per Lund-Johansen, Institutt for indremedisin, Haukeland universitetssykehus, Stein Knardahl, Statens arbeidsmiljøinstitutt, Oslo, og Ivar Aursnes, Institutt for farmakoterapi, Universitetet i Oslo.

  Veileder: Morten Rostrup.

  Susanne Stuffers, ph.d. The role of ESCRT proteins and phosphoinositides in MVE biogenesis, endocytic trafficking and disease. Utgår fra Biokjemisk avdeling, Institutt for kreftforskning, Radiumhospitalet. Disputas 23.1. 2009.

  Bedømmelseskomité: Graca Raposo, Structure and membrane compartments, Institute Curie, Paris, Geir Bjørkøy, Institutt for medisinsk biologi, Universitetet i Tromsø, og Jan Øivind Moskaug, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo.

  Veileder: Andreas Brech.

  Leif Pål Kristiansen, ph.d. Reconstructive surgery of the human tibia by use of external ring fixator and the Ilizarov method. Utgår fra Biomekanisk lab, Ortopedisk avdeling, Rikshospitalet. Disputas 23.1. 2009.

  Bedømmelseskomité: Björn Tjernström, Akademiska sjukhuset, Universitätet i Uppsala, Jan Erik Madsen, Ortopedisk avdeling, Ullevål universitetssykehus, og Nina Køpke Vøllestad, Institutt for sykepleievitenskap og helsefag, Universitetet i Oslo.

  Veileder: Harald Steen.

  Marit Leegaard, ph.d. Self-management of postoperative pain. Women’s experience after early discharge from cardiac surgery. Utgår fra Institutt for sykepleievitenskap og helsefag. Disputas 23.1. 2009.

  Bedømmelseskomité: Eloise Carr, School of Health and Social Care, Bournemouth University, England, Kenneth Asplund, Institutionen for Hälsovetenskap, Mittuniversitetet, Sverige, og Gunnvald Kvarstein, Smerteseksjonen, Anestesi- og intensivklinikken, Rikshospitalet, Universitetet i Oslo.

  Veileder: May Solveig Fagermoen.

  Terje Mesel, ph.d. Profesjonelle i klemme. En studie av 21 sykehuslegers refleksjon over seg selv som profesjonsetiske subjekter. Utgår fra Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin, seksjon for medisinsk etikk. Disputas 24.1. 2009.

  Bedømmelseskomité: Olaf G. Aasland, Institutt for helseledelse og helseøkonomi, Universitetet i Oslo, Eva Skærbæk, Høgskolen i Østfold, Fredrikstad, og Magne Nylenna, Institutt for samfunnsmedisin, Universitetet i Oslo.

  Veiledere: Paul Leer-Salvesen og Reidun Førde.

  Kari Wagner, ph.d. Extracorporeal membrane oxygenation in patients with cardiac and pulmonary failure. A clinical study. Utgår fra Thoraxkirurgisk avdeling, Hjerte- og lungeklinikken, og Anestesi- og intensivklinikken, Rikshospitalet. Disputas 27.1. 2009.

  Bedømmelseskomité: Karin Mellgren, Pediatrisk avdeling, Drottning Silvias Barnsjukhus, Göteborg, Lars Bjertnæs, Akuttmedisinsk avdeling, Universitetssykehuset i Nord-Norge, Tromsø, og Theis Tønnessen, Thoraxkirurgisk avdeling, Ullevål universitetssykehus, Universitetet i Oslo.

  Veiledere: Jan L. Svennevig og Ivar Risnes.

  Vibeke Bertelsen, ph.d. Ubiquitination in control of EGF receptor endocytosis. Utgår fra Institutt for patologi, Rikshospitalet. Disputas 28.1. 2009.

  Bedømmelseskomité: Rosine Haguenauer-Tsapis, Institut Jacques Monod -CNRS, Universités Paris VI et VII, Paris, Anders Sundan, Institutt for kreftforskning og molekylær medisin, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, og Anne Spurkland, Avdeling for anatomi, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo.

  Veileder: Inger Helene Madshus.

  Marte Handal, ph.d. Effects of morphine and morphine-glucuronides in relation to the development of drug addiction. Studies in behavioral models in mice. Utgår fra Divisjon for rettstoksikologi og rusmiddelforskning, Nasjonalt folkehelseinstitutt. Disputas 30.1. 2009.

  Bedømmelseskomité: Johan Franck, Institut för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, Stockholm, Ola Dale, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, og Dagny Lise Sandnes, Farmakologisk institutt, Rikshospitalet, Universitetet i Oslo.

  Veiledere: Jørg Mørland, Svetlana Skurtveit og Tor Aasmundstad.

  Nils Oddvar Skaga, ph.d. Quality-of-care assessment in a Norwegian trauma population. Proposed improvements on an internationally accepted survival prediction model and its use. Utgår fra Akuttmedisinsk avdeling og Anestesiavdelingen, Ullevål universitetssykehus. Disputas 30.1 2009.

  Bedømmelseskomité: Tim J. Coats, Accident and Emergency Department, Leicester Royal Infirmary, University Hospitals of Leicester, England, Per Örtenwall, Avdelning för akutkirurgi och trauma, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg, og Jan Erik Madsen, Ortopedisk senter, Ullevål universitetssykehus.

  Veiledere: Petter Andreas Steen og Torsten Eken.

  Geir Håland, ph.d. Childhood asthma and reduced lung function: What comes first? Utgår fra Barneklinikken, Kvinne- og barndivisjon, Ullevål universitetssykehus. Disputas 30.1. 2009.

  Bedømmelseskomité: Søren Pedersen, Avdeling for pediatri, Kolding Sykehus, Danmark, Amund Gulsvik, Institutt for indremedisin, Haukeland universitetssykehus, og Knut Stavem, Lungeavdelingen, Medisinsk divisjon, Akershus universitetssykehus.

  Veiledere: Karin Lødrup Carlsen og Kai Håkon Carlsen.

  Frank Becker, ph.d. Auditory perception and language comprehension in aphasia – An event-related brain potentials (ERP) study. Utgår fra Sunnaas sykehus og Ullevål universitetssykehus. Disputas 30.1. 2009.

  Bedømmelseskomité: Teija Kujala, Department of Psychology, University of Helsinki, Magnus Lindgren, Department of Psychology, Lund University, og Torgeir Bruun Wyller, Geriatrisk avdeling, Ullevål universitetssykehus.

  Veiledere: Ivar Reinvang og Johan K. Stanghelle.

  Stein Gunnar Larsen, ph.d. Locally advanced primary and recurrent rectal cancer. Surgical experience after multimodality treatment at the Norwegian Radium Hospital. Utgår fra Avdeling for kirurgisk onkologi, Radiumhospitalet. Disputas 30.1. 2009.

  Bedømmelseskomité: Brendan Moran, The North Hampshire Hospital, Basingstoke and University of Southampton, England, Olav Dahl, Avdeling for kreftbehandling og medisinsk fysikk, Haukeland universitetssykehus, og Egil Johnson, Gastrokirurgisk avdeling, Ullevål universitetssykehus.

  Veiledere: Johan Wiig og Karl-Erik Giercksky.

  Lilach Kleinberg, ph.d. Regulators of cell survival and apoptosis in metastatic ovarian carcinoma. Utgår fra Radiumhospitalet. Disputas 3.2. 2009.

  Bedømmelseskomité: Anders Hjerpe, Avdeling for laboratoriemedisin, Karolinska Institutet, Huddinge Universitetssjukhus, Stockholm, Helga Salvesen, Kvinneklinikken, Haukeland universitetssykehus, og Steinar Aamdal, Avdeling for onkologi, Rikshospitalet, Universitetet i Oslo.

  Veiledere: Jahn M. Nesland, Ben Davidson, Claes G. Tropé og Vivi Ann Flørenes.

  Universitetet i Bergen

  Universitetet i Bergen

  Universitetet i Bergen
  Universitetet i Bergen

  Berit Taraldsen Valeberg, ph.d. Pain, coping and barriers to pain management in outpatients with cancer. Utgår fra Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for sykepleievitenskap, Universitetet i Bergen, og Avdeling for sykepleierutdanning, Høgskolen i Oslo.

  Disputas 20.1. 2009.

  NTNU

  NTNU

  				www.ntnu.no/doktorgrader
  www.ntnu.no/doktorgrader

  http://www.ntnu.no/forskning/doktorgrad

  Øivind Rognmo, dr.philos. High intensity aerobic exercise and cardiovascular health. Utgår fra Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk. Disputas 15.12. 2008.

  Bedømmelseskomité: Russell S. Richardson, University of Utah/University of California, USA, Patricia C. Brum, University of São Paulo, og Olav F. M. Sellevold, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

  Veiledere: Stig A. Slørdahl og Jan Helgerud.

  Jo-Åsmund Lund, ph.d. Radiotherapy in anal carcinoma and prostate cancer. Utgår fra Institutt for kreftforskning og molekylær medisin. Disputas 18.12. 2008.

  Bedømmelseskomité: Bjørn Zackrisson, Institutionen för strålningsvetenskaper Umeå, Astrid Klopstad Wahl, Universitetet i Oslo, og Nina Aass, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

  Veiledere: Stein Kaasa og Arne Wibe.

  Ronny Myhre, ph.d. Genetic studies of candidate genes in Parkinson"s disease. Utgår fra Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer. Disputas 19.12. 2008.

  Bedømmelseskomité: Lars Lannfelt, Universitetet i Uppsala, Vessela N. Kristensen, Radiumhospitalet, og Svanhild Schønberg, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

  Veileder: Helge Klungland.

  Erik Søndenaa, ph.d. Intellectual disabilities in the criminal justice system. Utgår fra Institutt for nevromedisin. Disputas 30.1. 2009.

  Bedømmelseskomité: Stål Bjørkly, Høgskolen i Molde, Ellen Kjelsberg, Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri for Helseregion Sør-Øst, og Valentina C. Iversen, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

  Veiledere: Jim Aage Nøttestad og Kirsten Rasmussen.

  Tore Grüner Bjåstad, ph.d. Høg bilderate i ultralydavdbilding ved hjelp av parallell stråleforming. Utgår fra Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk. Disputas 30.1. 2009.

  Bedømmelseskomité: Kai Thomenius, GE Global Research, Niskayuna, USA, Odile Bonnefous, Medisys Research Lab, Philips Healthcare, Surenes, Frankrike, og Arne Rønnekleiv, Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

  Veileder: Hans Torp.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media