Latinske og greske ord og uttrykk

Marit Fjellhaug Nylund Om forfatteren
Artikkel

I Tidsskriftet ønsker vi å skrive mest mulig norsk, men denne språkholdningen er først og fremst en oppdemming mot engelsk i fagterminologien – ikke mot latin og gresk. Her er et utdrag om praksisen rundt latinske og greske ord fra Tidsskriftets veiledning på nett.

Når latinske og greske former anvendes, som ved anatomiske betegnelser (f.eks. organnavn) og sykdomstilstander (f.eks. diagnoser), skrives de i sin klassiske form, f.eks.:

  • thorax, oesophagus, asthma bronchiale.

Den latinske/greske form er oppgitt i ordlisten med fornorsket form i parentes og brukes i latinske og greske uttrykk, f.eks.:

  • carcinoma (karsinom)

  • carcinoma bronchiale, carcinoma in situ

Tilsvarende er den norske formen oppgitt med latinsk/gresk form i parentes og brukes ved generell omtale, f.eks.:

  • karsinom (carcinoma)

  • økt antall karsinomer

Den klassiske skrivemåte brukes også når grunnordet er del av et sammensatt ord, som forledd eller etterledd, f.eks.:

  • thoraxkirurgi, oesophagusokklusjon

  • pectoralismuskulaturen

  • chylothorax, hydrocephalus

Alle avledningsord av latinske/greske grunnord brukes i fornorsket form, f.eks.:

  • karsinoid, karsinogen, men carcinoma

Mange ønsker å fornorske den latinske skrivemåten f.eks. for en anatomisk betegnelse. Ofte finnes det gode norske avløserord for disse, og da er det hensiktsmessig å bruke enten det latinske (thorax) eller det norske ordet (brystkasse), ikke en fornorskning av det latinske (toraks).

Latinske og greske ord kursiveres ikke i Tidsskriftet.

Flere språkråd finner du på www.tidsskriftet.no/?nota_id=501

Anbefalte artikler