Volum og kvalitet

Charlotte Haug Om forfatteren
Artikkel

Lengre erfaring og mer trening gir bedre kvalitet på behandlingen. Iallfall i teorien. Sammenhengen mellom volum og kvalitet brukes ofte som argument når avdelinger eller sykehus skal slås sammen: Det må behandles tilstrekkelig mange pasienter per år for at behandlingen skal bli god nok. Men kan for mange pasienter også være et kvalitetsproblem? Helseministeren vil nå sette tak på listelengden til fastlegene. Er det av hensyn til pasientene? Behandlingskvalitet kan ha forbindelse med både for lite trening og for lite tid, men sammenhengen er ikke en enkel brøk.

Anbefalte artikler