Norsk forbedringsprosjekt skapte interesse

Anne Sofie Torp Om forfatteren
Artikkel

Ti representanter fra Legeforeningen, deriblant to fra pasientsikkerhetsutvalget, deltok i desember 2008 på det 14. internasjonale, vitenskapelige symposium om kvalitetsforbedring i helsetjenesten.

Tanya Ryder er nå enhetsleder ved BUPA Poliklinikk for Horten, Stokke og Andebu, psykiatrien i Vestfold. Foto Anne Sofie Torp

Symposiet 14th International Scientific Symposium on Improving the Quality and Value of Health Care er en del av Annual National Forum on Quality Improvement in Health Care som arrangeres av Institute for Healthcare Improvement (IHI). Det fant sted i Nashville, Tennessee, USA.

Psykologspesialist og poliklinikkleder, Tanya Ryder, presenterte resultatene fra et forbedringsprosjekt ved Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) Egersund. Presentasjonen var en av 14 som var utvalgt i konkurranse med 80 innsendte abstracts til IHI. Prosjektet var en del av Legeforeningens gjennombruddsprosjekt Kvalitet og effektivitet i polikliniske tjenester for mennesker med psykiske lidelser (KEPP) der målet var å redusere diagnostiseringstiden av ADHD med 50 %.

BUP Egersund er en liten og desentralisert klinikk med tverrfaglig bemanning. Det ble tatt i bruk tre forbedringsstrategier i prosjektperioden. Det ble utarbeidet en komplett utredningsplan der all aktivitet ble registrert, inkludert en dato for diagnostisk teamdrøfting, og sekretærene fikk en mer sentral rolle med ansvar for å koordinere utredningsplanene, noe som ga behandlerne mer tid til klinisk arbeid. Klinikerne fikk målrettet opplæring i diagnosekriterier, og derved økt kompetanse til å foreta diagnostiske vurderinger og klinikerne ble opplært i metoder for å øke effektiviteten. Bl.a. ble det utarbeidet en rapportmal for å effektivisere skrivetid.

Innenfor en seksmåneders periode oppnådde BUP Egersund en gjennomsnittlig reduksjon i diagnostiseringstiden fra 72 til 31 dager. Det representerer en forbedring på 57 %. Dataene inkluderer pasienter med komorbide lidelser, som ofte krever lengre diagnostiseringstid. Ukomplisert ADHD kunne diagnostiseres innen 18 dager. Den nye prosessen viser mindre variasjon og større forutsigbarhet i utredningstid. Raskere diagnose betyr at pasienter får raskere tilgang til behandling.

Anbefalte artikler