Genitalia interna – til glede og besvær

Forsidebildet
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Reproduksjon og seksualitet er tett assosiert. Utviklingen av prevensjonsmidler og assistert befruktning har imidlertid muliggjort seksualitet uten reproduksjon og likeså at vi kan reprodusere oss uten sex. Evnen til reproduksjon er avgjørende for videreføring av neste generasjon for de fleste arter. Mennesket er intet unntak. I vår tid er det vanlig å planlegge tiden for ønsket graviditet, men stadig flere erfarer at dette ikke så lett lar seg planlegge. I den vestlige verden fødes en økende andel barn som resultat av assistert befruktning. I iveren etter å oppnå graviditet er det ført tilbake flere enn ett befruktet egg til livmor i samme syklus, noe som hyppig gir flerlingsvangerskap. I de nordiske landene er dette nå heldigvis et avtakende problem, fordi man ved de fleste klinikker rutinemessig setter tilbake bare ett befruktet egg. Assistert befruktning anses nå for å være en trygg og effektiv behandling for ufrivillig barnløshet.

  Dagens forsidebilde er en moderne fremstilling av kompleksiteten og dynamikken i de indre kvinnelige kjønnsorganer. Uterus er i midten med ovarier og tuber på hver side. Bildet illustrerer bevegeligheten i egglederne idet en ovulasjon inntreffer. På eggstokken til høyre ser vi et velfungerende fimbrieapparat som trolig er i ferd med å fange opp egget for så å transportere det videre inn i tubens tunnelsystem. Heldigvis fungerer dette kompliserte nettverket både hva gjelder seksualitet, reproduksjon og hormonproduksjon gjennom livets ulike faser hos de fleste. Når dette ikke fungerer, trengs spesialkompetanse for å utrede og eventuelt gi riktig behandling.

  I dette nummer av Tidsskriftet kan du lese om aromatasehemmere til ovulasjonsinduksjon på side 404 og 412 samt antimüllerhormon som markør for kvinnelig fertilitet på side 409.

  PDF
  Skriv ut
  Relaterte artikler

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media