Nyttig innføring i biomekanikk

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Whiting, WC

  Zernicke, RF.

  Biomechanics of musculoskeletal injury

  2. utg. 350 s, tab, ill. Leeds: Human Kinetics, 2008. Pris GBP 40

  ISBN 978-0-7360-5442-3

  Primærmålgruppen er oppgitt å være bachelorstudenter i idrettsfag og fysioterapi og «athletic trainers» (i Nord-Amerika en yrkesgruppe som jobber med forebygging og behandling av skader hos idrettsutøvere, først og fremst ved universiteter og videregående skoler). Biomechanics of musculoskeletal injury vil likevel kunne fenge bredere, ikke minst som en grunnleggende innføring i biomekanikk for leger under utdanning i ortopedi og fysikalsk medisin. Den er et utmerket startsted for den som ønsker å forstå hvorfor og hvordan skader i muskel- og skjelettapparatet oppstår – før man eventuelt går videre til mer krevende tekster.

  Forfatterne er internasjonalt anerkjente autoriteter på feltet. De har utarbeidet en oversiktlig og ryddig beskrivelse hvor de kombinerer omfattende undervisningserfaring innen emnet med illustrative eksempler fra egen og andres forskning. Deres uttalte målsetting er å utforske det mekaniske grunnlaget for skader i muskel- og skjelettapparatet for å forstå hvordan de oppstår, virkningene på skadet vev og hvordan skader kan forebygges. Dette målet synes vi de har oppnådd. Teksten er lettlest og krever ikke, i motsetning til enkelte andre på markedet, spesiell interesse for matematikk og fysikk. Det er et stort antall utmerkede illustrasjoner, tekstbokser og tabeller som er til god hjelp for å forstå og systematisere innholdet.

  Det hele innledes med en beskrivelse av grunnleggende modeller og prinsipper, som forklares med et rikelig antall enkle, lett forståelige eksempler, samt en kortfattet oversikt over egenskaper ved bløt- og beinvev og deres betydning for hvordan skader oppstår. Basisdelen gir et godt grunnlag for å forstå hovedkapitlene, som går mer i dybden ut fra et stort utvalg skader i underekstremiter, overekstremiteter og hode, nakke og rygg. Igjen gis det spesifikke og gode beskrivelser med nyttige illustrasjoner, dog synes vi ikke at f.eks. kapitlene om haseseneskader (hamstring) eller fremre korsbånd-skader er fullt ut oppdatert når det gjelder nyere forskning på feltet.

  Teksten er lettlest og godt illustrert. Man tar for seg de nødvendige aspektene for å kunne forstå biomekanikken i ulike vanlige idrettsskader. Imidlertid er det svakheter ved beskrivelsen av mekanismene for enkelte skadetyper.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media