God akuttmedisinsk bibel

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Adams, JG

  Emergency medicine

  2 276 s, tab, ill. Philadelphia, PA: Saunders Elsevier, 2008. Pris USD 189

  ISBN 978-1-4160-2872-7

  Akuttmedisin er et svært omfattende fagområde, og i eksempelvis USA og Storbritannia finnes akuttmedisin som egen medisinsk spesialitet. Pasienter med skader og akutte lidelser blir her oftest henvist til sykehusbaserte legevakter. Spesialister i akuttmedisin skal således kunne håndtere alle akutte tilstander, både det som i Norge håndteres i førstelinjetjenesten og det som gjøres i sykehus den første tiden etter innleggelse i akuttmottak.

  Det er derfor ikke så rart at en bok som tar for seg dette fagområdet på en grundig og omfattende måte, blir på mer enn 2 000 sider. Det er imponerende at redaktøren har klart å samle bidrag fra mer enn 250 forfattere. Riktignok er det bare amerikanske kolleger som har bidratt, men det er greit ikke bare å lese tekster fra velkjente artikkelforfattere. På den annen side gjenspeiler boken amerikanske behandlingstradisjoner. Men dette er ikke noe problem, fordi teksten stort sett er glimrende når det gjelder anamnese, undersøkelser og diagnostiske vurderinger.

  Så å si alle akuttmedisinske problemstillinger dekkes: fra gjenoppliving, via akutte tilstander i alt fra hud, knokler og ledd, øre-nese-hals, gynekologi og psykiatri, til forgiftninger. I tillegg er det utmerkede og interessante kapitler om ledelse, kvalitetsutvikling, pasientsikkerhet, konflikthåndtering og etiske problemstillinger innen fagområdet.

  Boken er utrolig godt illustrert med tabeller, figurer og skarpe fotografier, hvorav mange er i farger. Der er også massevis av røntgen- og ultralydbilder med gode beskrivelser. Kapitlene har videre hensiktsmessige tekstbokser med for eksempel viktige momenter, algoritmer, differensialdiagnoser, feilkilder og praktiske lister med alt fra diagnostiske håndgrep til konkrete spørsmål til pasienten.

  Referansene er omfattende, relevante og oppdaterte. Det er ikke så ofte man ser referanser som er ferskere enn ett år i et så omfattende bokverk, den omfattende redigerings- og trykkeprosessen tatt i betraktning. De aller fleste kapitlene er skrevet på et konsist og lettfattelig språk, og det er få trykkfeil. Stikkordlisten er omfattende og god.

  Kjøperen har tilgang til en hjemmeside med hele teksten tilgjengelig elektronisk. Dette er en spennende tilleggsressurs. På hjemmesiden, som er lett å finne frem på, finnes også noen ganske omfattende bonuskapitler om bl.a. ultralyd ved akuttmedisinske tilstander, antibiotikabehandling og ultralydundersøkelse av hjertet.

  Skal man investere i et akuttmedisinsk oppslagsverk (noe mange bør gjøre), vil jeg absolutt anbefale boken for kolleger som behandler akuttpasienter, det være seg i legevakter eller akuttmottak. Prisen tatt i betraktning, anbefales også investeringen for medisinstudenter i den kliniske delen av studiet, fordi store deler av boken vil være gyldig i mange år fremover.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media