Ansvarsforsikringen videreføres

Mette Lise Johnsen Om forfatteren
Artikkel

Ansvarsforsikringen som leger har hatt tilbud om gjennom sitt medlemskap i Legeforeningen, fortsetter.

Selv om privat helsetjeneste fra årsskiftet er inkludert i Norsk pasientskadeerstatnings (NPE) dekningsområde videreføres ansvarsforsikringen fordi den supplerer NPEs dekning. NPE dekker kun medisinsk feilbehandling som forårsaker økonomisk tap.

Leger som blir stilt til ansvar for medisinsk feilbehandling for ikke-økonomisk skade og må betale oppreisningserstatning, såkalt tort og svie, vil ikke få dekket slike krav gjennom Norsk pasientskadeerstatning. Ansvarsforsikringen dekker imidlertid slike krav med inntil kr 200 000.

Ansvarsforsikringen som legene tilbys gjennom medlemskapet i Legeforeningen, dekker all medisinsk virksomhet i Norden. I tillegg dekkes midlertidig legevirksomhet av varighet inntil tre måneder i øvrige europeiske land, samt tilfeldig påkalt legevirksomhet på reise over hele verden.

Enkelte pasienter ønsker å saksøke legen direkte framfor å fremsette krav gjennom NPE. Det vil da kunne påløpe prosesskostnader. Legeforeningens ansvarsforsikring vil dekke disse med inntil kr 200 000.

Ansvarsforsikringen vil som før bli fakturert sammen med første termin av medlemskontingenten. For 2009 er premien kr 350 og kr 55 for studenter.

Legeforeningen anbefaler medlemmene å opprettholde ansvarsforsikringen, fordi den representerer et supplement til NPE-dekningen.

DnB NOR Skadeforsikring er fra 1.1. 2009 forsikringsgiver for ansvarsforsikringen.

Les mer: www.NPE.no

Anbefalte artikler