Interaktiv e-helse

Per Egil Kummervold Om forfatteren
Artikkel

Bruk av Internett til helseformål øker stadig og blir også mer interaktiv. Det vil gi nye utfordringer for helsevesenet.

Undersøkelsen eHealth Trends omfattet nesten 15 000 telefonintervjuer i to runder: våren 2005 og høsten 2007. I tillegg til nordmenn ble et representativt utvalg av personer fra Danmark, Portugal, Tyskland, Hellas, Latvia og Polen intervjuet om sin bruk av Internett i forhold til helse (1, 2).

Undersøkelsen viste at folk i stadig større grad bruker nettet til helseformål. Andelen av nettbrukerne i de sju landene som hadde hentet helseinformasjon fra nettet, økte fra 42 % i 2005 til 52 % i 2007. De mest aktive er unge kvinner.

Undersøkelsen viste også at 47 % av de spurte mente at Internett var en viktig kilde til helseinformasjon. Det er en økning fra 40 % i 2005. Bruk av andre medier som TV, aviser og radio blir mindre viktig.

Bruken av e-helse blir også mer interaktiv, og brukerne kommuniserer mer direkte med andre brukere, pasienter og helsepersonell. 23 % av de som ble spurt i 2007 hadde brukt nettet på denne måten.

Dette vil gi nye utfordringer for både fastleger og spesialisthelsetjenesten, i og med at brukerne blir mer informert om helsespørsmål og i større grad vil forvente toveiskommunikasjon med helsevesenet over nettet.

Anbefalte artikler