Les mer om ...

Artikkel

Infertilitet hos kvinner

Kvinner venter lenger med å få barn enn tidligere. Mange har betydelig redusert sjanse for å bli gravid etter 35-årsalder. Fruktbarheten avhenger blant annet av antallet follikler, som reduseres kontinuerlig fra ca. 20. uke i fosterlivet til menopausen. I dette nummer av Tidsskriftet kan du lese om den fysiologiske utviklingen av follikler i eggstokkene og behandlingsmetoder ved kvinnelig infertilitet.

Genitalia interna – til glede og besvær

Aromatasehemmere til unge kvinner?

Antimüllerhormon ved behandling av ufrivillig barnløshet

Ovulasjonsinduksjon ved bruk av letrozol

Granulocyttransfusjon

Hos utvalgte pasienter med nøytropeni og infeksjon kan det være aktuelt med transfusjon av granulocytter. Effekten av slik behandling er ufullstendig dokumentert og indikasjonen er uklar. Behandlingen innebærer medikamentell intervensjon hos donor for å kunne høste en tilstrekkelig mengde granulocytter.

Granulocyttransfusjon

Lindrende sedering til døende

I 2001 ga Legeforeningen ut retningslinjer for lindrende sedering til døende, en behandling som innebærer «medikamentell reduksjon av bevissthetsnivået for å lindre lidelse som ikke kan avhjelpes på annen måte». På kronikkplass argumenteres det for at retningslinjene bør revideres.

Retningslinjene for lindrende sedering bør revideres

Anamnesen kan være avgjørende

En 39 år gammel mann fikk diagnosen astma etter gjentatte dyspnéepisoder. Symptomene ble gradvis verre til tross for bruk av astmamedisiner. I spalten Noe å lære av presenteres utredningen av denne pasienten. Enkle anamnestiske spørsmål viste seg å være viktige.

En 39 år gammel mann med helårsrhinitt og akutt dyspné

Når jobben er problemet

Hestekastanje og kronisk venøs insuffisiens

Ekstrakter fra hestekastanje har vært brukt i folkemedisinen ved en rekke tilstander. I Norge brukes naturproduktet hovedsakelig ved kronisk venøs insuffisiens. Hestekastanje kan muligens redusere symptomer som leggsmerte og kløe ved denne tilstanden, men det finnes ikke dokumentasjon for langtidseffekter.

Hestekastanje – naturlegemiddel mot venøs insuffisiens

Anbefalte artikler