Åslaug Helland Om forfatteren
Artikkel

Peptid fra slangegift med antibiotiske egenskaper er påvist.

Antimikrobielle peptider er blitt påvist i menneske, ulike dyrearter, amfibier og fisk, men ikke tidligere i reptiler. En kinesisk gruppe har nå renset og karakterisert et cathelicidinliknende peptid funnet i gift fra den asiatiske slangen Bungarus fasciatus (BF) (1). Disse peptidene finnes vanligvis i sirkulerende granulocytter og på slimhinner og har en helt sentral rolle som bindeledd mellom det uspesifikke medfødte og det spesifikke ervervede immunforsvaret.

Nyere forskning viser at antimikrobielle peptider kan benyttes som immunmodulatorer ved virale infeksjoner ved å styrke vertens infeksjonsforvar og er i flere land allerede tatt i bruk ved behandling av hiv, hepatitt B og hepatitt C (2), sier overlege Dag S. Halvorsen ved Avdeling for mikrobiologi og smittevern, Universitetssykehuset Nord-Norge.

– Med økende forekomst av antibiotikaresistens og begrenset tilgang til nye antibiotika er det knyttet forhåpninger til at antimikrobielle peptider kan benyttes til behandling av bakterielle infeksjoner. Så langt har det kun vært brukt til lokalbehandling av akne og til å forebygge kateterrelaterte infeksjoner, med varierende grad av suksess.

Den kinesiske forskningsgruppen har gjort et imponerende metodearbeid og har blant annet undersøkt de antimikrobielle egenskapene til peptidet ved å teste det mot 40 ulike mikroorganismer in vitro. Peptidet drepte bakterier og noen sopparter effektivt og var spesielt effektivt mot gramnegative bakterier.

Resultatene tyder på at cathelicidin-BF er blant de mest potente antimikrobielle peptidene som er påvist. Mye arbeid gjenstår for å oppnå biologisk aktivitet og tilgjengelighet ved selve infeksjonsfokus samt å unngå toksisitet. Forhåpentligvis vil vi se antimikrobielle peptider som supplerende behandling ved bakterielle infeksjoner i fremtiden, sier Halvorsen.

Anbefalte artikler