Minneord

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  På det hastig innkalte møtet i sykehusledelsen tirsdag 22. september 2008 gikk administrerende direktør Leiv Kvale sin vane tro rett på sak: Uten omsvøp meddelte han oss at han dagen før hadde fått bekreftet en alvorlig kreftdiagnose og at muligheter for helbredende behandling syntes utenfor rekkevidde.

  Det var knapt til å fatte. Denne trygge, imøtekommende, vennlige og åpne kollegaen og kameraten, som flere av oss hadde kjent og jobbet sammen med i nærmere 25 år, ga oss der og da oppdraget om å føre videre det arbeidet han i løpet av de siste par årene hadde hatt ansvaret for som øverste leder for Sykehuset Østfold. Selv var han tvunget til å tre til side.

  Leiv Kvale ble født i Bergen 5. april 1949 og studerte medisin ved universitetet i Aberdeen 1968 – 1974. Etter turnustjenester i Askim og Svelvik og anestesiutdanning i Fredrikstad og ved Rikshospitalet ble han spesialist i anestesiologi i 1981. Han var avdelingsoverlege ved Larvik sykehus 1984 – 86 og fra 1987 overlege, avdelingsoverlege, divisjonsdirektør og viseadministrerende direktør ved Sykehuset Østfold. Han ble i 2007 tilsatt som dette sykehusets administrerende direktør.

  De fremste kjennetegn ved Leiv Kvales person og virke, både som lege og som leder, var åpenhet og ærlighet. Han evnet å kombinere sin direkte form med lun humor og vennlighet og skapte på den måten trygghet og velvilje i sine omgivelser. På sin inkluderende måte og med erklært tro på verdien av tverrfaglig samarbeid fikk han alle, uansett faggruppe eller profesjon, til å yte sitt beste og strekke seg litt lenger for fellesskapet.

  Kvale overtok ledelsen av Sykehuset Østfold på et tidspunkt da store og tunge oppgaver krevde konstruktiv løsning. Kapasitetsproblemer og økonomi i ubalanse måtte håndteres, samtidig som planer for ny sykehusstruktur og nybygg i Østfold skulle utarbeides og presenteres. Disse utfordringene ble ved Kvales trygge og målrettede ledelse løst på en fremragende måte, tross, som vi i ettertid vet, en ulmende alvorlig sykdom. Med usvikelig tro på at våre felles ressurser ville kunne løse foretakets oppgaver, ledet han på en overbevisende måte hele organisasjonen frem til driftsmessig balanse og til et regionalt vedtak om nybygg og ny struktur.

  24. november 2008 døde Leiv Kvale, ganske nøyaktig to måneder etter at hans alvorlige sykdom ble konstatert. I sin fulle åpenhet om sykdom og skjebne ga han uttrykk for å ha hatt et meningsfylt og innholdsrikt, men dessverre for kort liv. Vi som står igjen skulle så gjerne ha hatt ham blant oss mye lenger. Vi sørger over tapet av en god kollega, leder og venn og bærer hans rike minne med oss videre.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media