Myelomeningocele og seksualitet

Ragnar Stien Om forfatteren
Artikkel

Grimsrud, K

Wallace, M

Mathiassen, TB.

Seksualitet og ryggmargsbrokk

Barndom-pubertet-identitet-erotikk-seksuell praksis. 30 s, ill. Nesoddtangen: Sunnaas sykehus, TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser, 2008. Gratis hefte

Barn med ryggmargsbrokk (myelomeningocele, MMC) døde tidligere stort sett lenge før de nådde en alder der seksualitet var aktuelt. Moderne behandling gjør at vi nå har et økende antall mennesker med denne medfødte feilen i nervesystemet. De har tilnærmet samme livslengde som normalbefolkningen, deltar i utdanning og arbeidsliv (vi har hatt en minister med funksjonshemningen) og har behov for seksualitet og samliv som andre. Funksjonsproblemene er mest knyttet til lammelser i underekstremitetene og sviktende kontroll av urinblære, endetarm og seksualfunksjoner.

Kompetansesenteret for sjeldne diagnoser på Sunnaas og Ryggmargsbrokk- og hydrocephalusforeningen har gitt ut et orienteringshefte om seksualitet beregnet på pasienter med myelomeningocele og deres pårørende. Samfunnets tendens til å undertrykke seksualitet blant fysisk funksjonshemmede har heldigvis avtatt, og flere pasientforeninger har gitt ut tilsvarende hefter for sine medlemmer. Slike hefter har en tendens til å falle i to grupper: De fleste er av typen «gode råd» med understreking av at alle har rett til å leve ut sin seksualitet. Den andre typen er de veiledningene med størst vekt på anatomi og fysiologi med klare tekniske eller praktiske råd om hvordan seksualproblemene kan løses.

Dette heftet tilhører helst første kategori, selv om kapitlene om prevensjon og graviditet er klart praktisk orientert. Det gis ingen opplysninger om hvorfor seksualfunksjonene svikter hos denne pasientgruppen. Trykksaken er vakkert gjennomillustrert, men bare én av illustrasjonene har en opplysende eller forklarende karakter (hva er MMC) – resten er grafisk pynt. Hjelp til orgasme er bare diskutert i forbindelse med seksualleketøy, potensfremmende hjelpemidler og deres fordeler og begrensninger er kursorisk behandlet, og løsninger på problemet manglende ejakulasjon er ikke nevnt. Selvhjelpsgrupper (pasientgrupper) er nevnt flere ganger og kunne kanskje vært vektlagt enda mer. Etter denne anmelders erfaring er dette det beste behandlingsalternativet.

Samlet gir heftet en veloverveid og fornuftig orientering til pasientgruppen, men de praktiske rådene (som pasientene ofte etterspør) kunne antakelig vært mer presise.

Anbefalte artikler