Minileder

Charlotte Haug

Forsidebildet

I dette nummeret

Nyheter

Eline Feiring
Anne Kveim Lie

Medisin og vitenskap

Tim Scholz
Tom H. Karlsen
Truls Sanengen
Erik Schrumpf
Aksel Foss
Pål-Dag Line
Kirsten Muri Boberg
Pål Foyn Jørgensen
Bjarte Fosby
Øystein Bentdal
Anniken Bjørnstad Østensen
Svein Osnes
Fridtjov Riddervold
Håkon Haugaa
Jon Hausken
Jon Bragi Bergmann
Stein Foss
Kristian Bjøro
Mette Kalager
Rolf Kåresen
Erik Wist
Vidar Jetne
Stein Kvaløy
Sigbjørn Smeland
Tom Børge Johannesen
Kjell Magne Tveit
Andreas Austgulen Westin
Rolf A. Walstad
Olav Spigset
Camilla M.T. Sagerup
Odd Terje Brustugun
Lars Jørgensen

Perspektiv og debatt

Ludvig N.W. Daae
Elling Ulvestad
Jeanne Mette Goderstad
Marit Lieng
Bjørn Busund
Mads Gilbert
Erik Fosse
Charlotte Haug
Carl Severin Albretsen
Marit Tveito
Kristoffer Brodwall
Jan C. Frich
Kirsti Malterud
Per E. Børdahl
Per E. Børdahl
Kjell-Erik Andersen
Per Holck
Carl Birger van der Hagen
Øivind Larsen
Ingegerd Frøyshov Larsen
Astrid Nøklebye Heiberg
Finn Egil Skjeldestad
Magne Nylenna
Geir Jacobsen
Lars Frich
Haakon Breien Benestad
Lars Walløe
Jon Ståle Ritland

Aktuelt i foreningen

Stein Runar Østigaard
Anjam Latif Shuha
Ellen Juul Andersen
Lisbet T. Kongsvik
Lise B. Johannessen

Oss imellom

På tampen

Are Kalvø