Nytt om navn

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  20 millioner til norsk forsker

  20 millioner til norsk forsker

  Professor Kenneth Hugdahl (f. 1948) har fått prestisjetunge Advanced Grants fra det europeiske forskningsrådet (ERC) på nærmere 20 millioner kroner. Forskningstildelingen får han for fMRI-undersøkelser av hørselshallusinasjoner ved schizofreni. Hugdahl er professor i biologisk psykologi ved Universitetet i Bergen og adjungert professor ved Psykiatrisk divisjon, Haukeland universitetssykehus. Han er leder for fMRI-gruppen i Bergen/Nasjonalt kompetansesenter i fMRI. Hugdahl og kollegene bruker funksjonell MRI (fMRI) for å få forståelse av språkrelaterte problemer som dysleksi og hørselshallusinasjoner ved schizofreni og innsikt i stemmehøring i normalbefolkningen. Han har publisert over 300 vitenskapelige artikler og flere bøker og har også mottatt flere priser for sin forskning.

   

   

   

   

  Iversen utnevnt til ridder

  Iversen utnevnt til ridder

  Professor Bjarne Magnus Iversen (f. 1942) er utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden for sin innsats innen norsk medisin.

  Iversen begynte sin spesialisering i indremedisin og nyremedisin ved Haukeland universitetssykehus i 1971 og ble overlege i nyremedisin samme sted i 1980, en stilling han fremdeles innehar. Fra 1988 har han også vært professor ved Universitetet i Bergen.

  Iversen har ifølge begrunnelsen vært brobygger mellom klinisk forskning og mer eksperimentell og grunnleggende forskning innen nyresykdommer. Han har vært gjesteprofessor ved University of North Carolina i USA og har også jobbet med utvikling av nyremedisinen i Tanzania.

  Iversen tok initiativ til, opprettet og organiserte det norske nyrebiopsiregisteret i 1988, et register som er verdens største i sitt slag og som har høy status også internasjonalt. I tillegg til sin betydelige forskningsinnsats har han blant annet administrert nyremedisinsk seksjon ved Haukeland og veiledet en rekke doktorgradskandidater. Iversen beskrives som «ubestridt landets fremste forsker innen klinisk orientert, målrettet basalforskning i nyremedisin», fortalte fylkesmannen i Hordaland, Svein Alsaker, ved overrekkelsen.

  Professoren er tidligere hedret med Søren Falch og øyelege Falchs pris for fremragende forskningsledelse (2007) og med Meltzers ærespris for fremragende forskning (2009).

  Pris for enestående forskningsmiljø

  Pris for enestående forskningsmiljø

  Helse Vests forskningspris for 2009 går til professor Roland Jonsson (f. 1959) ved Broegelmanns Forskningslaboratorium for hans arbeid innen revmatologi, særlig Sjögrens syndrom. Jonsson er leder ved laboratoriet og professor i immunologi ved Universitetet i Bergen. I juryens begrunnelse hedres han for å ha utviklet laboratoriet til et ressurssterkt miljø for forskerutdanning og for sitt virke som brobygger mellom fagmiljøer nasjonalt og internasjonalt, heter det fra Helse Bergen. Broegelmanns Forskningslaboratorium er lokalisert i det nye laboratoriebygget ved Haukeland universitetssykehus og er integrert med Avdeling for mikrobiologi og immunologi, Gades Institutt.

  Det er det regionale samarbeidsorganet mellom Helse Vest, Universitetet i Bergen og Universitetet i Stavanger som deler ut forskningsprisen, som er på 100 000 kroner og et kunstverk.

  Æresdoktor i Uppsala

  Æresdoktor i Uppsala

  Eystein Husebye (f. 1961) er utnevnt til æresdoktor ved Uppsala Universitet i Sverige. Husebye er professor ved Institutt for indremedisin ved Universitetet i Bergen og overlege ved Medisinsk avdeling, Haukeland universitetssykehus. Han er en av verdens ledende forskere på Addisons sykdom, eller sviktende binyrefunksjon, som er en potensielt livstruende sykdom med vage symptomer. Han er hovedkoordinator for EU-prosjektet Euradrenal, der 12 ulike forskningsgrupper kartlegger årsaksforhold og behandling av Addisons sykdom. Nylig avsluttet han ett år som gjesteprofessor ved det anerkjente Joslin-instituttet ved Harvard Medical School.

   

   

   

   

   

  Matpris til ernæringsektepar

  Matpris til ernæringsektepar

  Overlege Leiv Ose og klinisk ernæringsfysiolog Turid Ose er tildelt prisen Gla’egget 2009 for at de har gitt både syke og friske nordmenn gode råd om kosthold i over 30 år. Prisen deles hvert år ut av Opplysningskontoret for egg og hvitt kjøtt. Den består av et stipend på 25 000 kroner samt en glasskulptur.

  Seksjonsoverlege Leiv Ose startet Lipidklinikken ved Rikshospitalet for 25 år siden. Han er fortsatt leder ved klinikken, som blant annet behandler pasienter med høyt kolesterolnivå. Klinisk ernæringsfysiolog Turid Ose har de siste årene i hovedsak jobbet med ernæringsspørsmål i Mattilsynet. I 1980-årene var hun en pioner i arbeidet med å utarbeide kostråd for kreftpasienter på oppdrag fra Kreftforeningen og Radiumhospitalet, heter det i en pressemelding.

  Ekteparet har gitt viktige og gode ernæringsråd til folk flest gjennom aviser, ukeblader, brosjyrer og Internett, og kostrådene som de utarbeidet i 1980-årene, er fortsatt i hovedsak gjeldende råd fra norske myndigheter.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media