Redaktøren svarer:

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Jeg har naturligvis ikke trukket noen konklusjoner om effekten av svineinfluensavaksinen. Effekten på alvorlig sykelighet og død av vaksinen mot ny influensa A (H1N1) vil vi ikke kunne si noe om før pandemien er over. Dessverre vil vi heller ikke da kunne si noe sikkert om effekten av vaksinen, fordi det ikke gjøres noe forsøk på å undersøke dette systematisk.

  Det må bli opp til helsemyndighetene å begrunne hvorfor de nærmest uten forbehold anbefaler hele befolkningen å ta en helt ny vaksine. En slik begrunnelse kunne være at man på bakgrunn av tidligere forskning på effekt av influensavaksinering anså det som så sikkert at den ville ha en positiv effekt at det ville være uetisk å gjennomføre nye studier – selv om både viruset, vaksinen og risikogruppene er annerledes enn ved vanlig sesonginfluensa. Problemet er at det finnes svært lite god dokumentasjon på effekten av sesonginfluensavaksine. De fleste publiserte studier har vært av svært lav kvalitet. Her er jeg helt enig med Hjelvin fra GlaxoSmithKline. Jeg refererte til Kunnskapssenterets rapport i min leder bl.a. for å henlede oppmerksomheten på den usikre og mangelfulle kunnskapen på dette området. Jeg støtter meg selvsagt ikke utelukkende på Kunnskapssenterets rapport, men på en rekke internasjonale artikler som har påpekt det samme (1–7) .

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media