()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Arbeidsmedisinerne har fått ny nettadresse

  Arbeidsmedisinerne har fått ny nettadresse

  Norsk arbeidsmedisinsk forening (Namf) og Norsk forening for arbeidsmedisin (Nfam) har overtatt domenet arbeidsmedisin.no. – Vi har skaffet oss denne Internett-adressen for å lette tilgangen til våre sider, forteller nettansvarlig i Namf, Torstein Seip Johnsen. Han håper at arbeidsmedisin.no kan bli en portal for leger med interesse for faget arbeidsmedisin. – Vi håper samtidig at også at andre som jobber med arbeidsmiljø og helse vil benytte sidene, sier han. Redaksjonsgruppen for arbeidsmedisin.no består av Bente Moen, Jarand Hindenes og Torstein Seip Johnsen.

  Styrker samarbeidet om utvikling i sykehus

  Styrker samarbeidet om utvikling i sykehus

  Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH) og Legeforeningen vil arbeide for mer kvalitet, kompetanseutvikling og forskning i sykehus. Det gikk frem av et møte mellom sykehusdirektørene i HSH og Legeforeningen i slutten av oktober. – Det var et vellykket møte som vil legge grunnlaget for et fortsatt godt samarbeid. HSH ser behovet for en satsing på kvalitet som styringsverktøy i sykehus, kompetanseutvikling av helsepersonell og forskning i form av modellsykehus og pilotavdelinger. Det lover godt for sykehusenes fremtid, sier Torunn Janbu, president i Legeforeningen.

  HSH representerer 17 private ideelle sykehus som opererer innenfor spesialisthelsetjenesten. Disse sykehusene er fullstendig integrert i RHF-enes «sørge for»-ansvar gjennom langsiktige driftsavtaler.

  Norske fastleger trives best i jobben

  Norske fastleger trives best i jobben

  En internasjonal studie utført i totalt 11 land viser at norske fastleger er mer fornøyde med sin arbeidssituasjon og med helsetjenesten enn sine kolleger i landene som er med i undersøkelsen. Studien er i Norge utført av Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. I undersøkelsen har fastlegene vurdert egen praksis og samhandling med spesialisthelsetjenesten. – Dette viser at det ikke er behov for strukturelle endringer i fastlegeordningen og at det er en god ordning som gir en effektiv helsetjeneste. Fastlegeordningen bør derfor videreføres, sier lederen av Allmennlegeforeningen, Trond Egil Hansen.

  Studien viser at norske fastleger er dårligere på rutiner for å måle og vurdere kvaliteten på fastlegenes tjenester. Kun 5 % av de norske legene oppgir at de har rutiner for å motta og gjennomgå data om pasientenes erfaringer og deres tilfredshet med behandlingen mot 50 % i resten av Europa og 80 % i Sverige.

  Les mer: www.legeforeningen.no/id/157900.0

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media