Psykiske lidelser kan gi fedme

Trine B. Haugen Om forfatteren
Artikkel

Personer med langvarig eller residiverende psykisk lidelse har økt risiko for vektøkning.

Det er uklart om psykiske lidelser gir økt risiko for vektøkning eller vice versa. Nå har en internasjonal forskergruppe undersøkt om det er sammenheng mellom lettere psykisk lidelse, som depresjon eller angst, og risiko for fedme (1).

4 363 engelske statsansatte ble fulgt opp over 19 år. Det ble foretatt fire spørreskjemaundersøkelser av psykiske symptomer i tillegg til bestemmelse av kroppsmasseindeks (BMI). Etter justering for alder, kjønn og BMI ved studiestart var oddsratio for å ha fedme ved fjerde undersøkelse 1,33, 1,64 og 2,01 for deltakere som hadde psykisk lidelse ved en, to eller tre forutgående undersøkelser, sammenliknet med personer uten psykisk lidelse. Det var ingen sikker sammenheng mellom psykisk lidelse og overvekt (BMI 25–29,9) og ingen klare holdepunkter for at fedme økte risikoen for utvikling av psykisk lidelse hos tidligere friske.

– Vektøkning er et stort problem for pasienter innen psykisk helsevern, sier overlege Astrid B. Birkenæs ved Akuttpsykiatrisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Aker. Spesielt utsatt er de med alvorlig og langvarig psykisk sykdom, som har en betydelig overdødelighet av hjerte- og karsykdom. Men også personer med lettere psykiske lidelser er utsatt. I et samfunn med fri tilgang på mat og lite behov for fysisk aktivitet kan overspising og inaktivitet være en reaksjon på stress og en måte å mestre vanskelige følelser.

Studien indikerer at angst og depresjon per se disponerer for utvikling av fedme, og det er en kumulativ effekt ved langvarig eller residiverende sykdom. Funnene burde få implikasjoner i form av samkjørte helsepolitiske tiltak mht. forebygging og behandling av mentale lidelser og overvekt, spesielt hos barn og unge, sier Birkenæs.

Anbefalte artikler