Medisinstudentenes klimakamp

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Over 1 000 personer skrev under på Norsk medisinstudentforenings (Nmf) opprop om klimaendringenes konsekvenser for helse.

  Klimaoppropet, Klima = Helse, ble overlevert den norske ungdomsdelegasjonen som dro til klimatoppmøtet i København i desember. Oppropet er et ledd i Nmfs arbeid med å videreformidle helsekonsekvenser av klimaendringer samt å foreslå endringstiltak.

  – Klimaendringer rammer samfunnet på mange plan. Den globale oppvarmingen fører med seg mange og alvorlige konsekvenser, også for menneskers helse. Vi plikter å gjøre vårt ytterste for å forhindre og begrense klimaendringer samtidig som vi forbereder oss på å møte følgene av dem, sier Linda Nguyen, nasjonal koordinator for medisinstudentenes klimautvalg, og fortsetter: – Det er viktig at fremtidige helsearbeidere bidrar til å øke den generelle bevissthet rundt helseproblemene som kan oppstå som resultat av globale klimaforandringer. Det er naturlig og nødvendig at Nmf deltar i dette arbeidet som en tydelig aktør med medisinskfaglig forankring. Derfor er dette en del av vårt politiske måldokument.

  I oppropet krever Nmf at Norge forbereder seg på å hjelpe klimaflyktninger ved å øke kunnskapsnivået om tropesykdommer i det norske helsevesenet og å sikre tilgang på mental helsehjelp.

  – Vi fremmer også et krav om at Norge arbeider for en klimaavtale som forplikter Norge til større utslippsreduksjoner enn ved den eksisterende Kyoto-avtalen, i tråd med FNs anbefalinger, for å imøtekomme de fremtidige helseutfordringene, sier Nguyen. Hun er spent på hva toppmøtet i København faktisk munner ut i.

  Medisinstudentene krever i tillegg at Norge jobber aktivt for å sikre tilstrekkelig rent drikkevann til befolkningen i utviklingsland som er utsatt for klimaendringer. De krever også at Norge bidrar til å redusere overbefolkningspress på klima ved å arbeide for utdanning og rettigheter til kvinner og økt kunnskap og tilgang til prevensjon.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media