Minneord

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Det var med dypt vemod vi mottok budskapet om at Brynjulf Otnes var død, 78 år gammel.

  Brynjulf Otnes vokste opp i Arendal, Oslo og Fredrikstad. Han fulgte i sin fars fotspor og utdannet seg som kirurg.

  Etter medisinsk embetseksamen i 1955 i Oslo og turnustjeneste i Nord-Norge arbeidet han ved kirurgiske avdelinger i Namsos og Kristiansand samt på Rikshospitalet. I 1964 ble han godkjent som spesialist i generell kirurgi. I ett år var han konstituert overlege ved Vetlanda lasarett i Sverige. Senere utdannet han seg som urolog ved Urologisk avdeling, Vor Frues Hospital i Oslo og Urologisk seksjon, Rikshospitalet. I 1973 ble han godkjent som spesialist i urologi.

  I 1973–82 var han assisterende overlege ved Sentralsykehuset i Akershus der han ledet den urologiske seksjonen. Samtidig underviste han også for medisinstudenter.

  Fra 1983 til han ble pensjonert var han overlege ved Kirurgisk avdeling, Bærum sykehus der han var ansvarlig for den urologiske seksjonen.

  Brynjulf Otnes var svært interessert i sitt fag og i forskning. Han foretok studiereiser til Stockholm, London og USA, og han publiserte mange artikler. I 1983 tok han den medisinske doktorgraden på et arbeid om nyrestein. Han var aktiv i det urologiske miljøet, var formann i Norsk urologisk forening i 1977–79 og medforfatter av boken Fra urologiens historie i Norge. For sin innsats for norsk urologi ble han utnevnt til æresmedlem av Norsk urologisk forening. I perioden 1985–89 var han redaktør av tidsskriftet Medisin og helse.

  For 40 år siden tok han initiativ til å få dannet Norilco – en pasientforening for pasienter med utlagt tarm på grunn av tarmsykdommer.

  Brynjulf Otnes var en hedersmann i enhver henseende. Han viste en enestående omsorg for sine pasienter og var en meget samvittighetsfull og dyktig urolog. Vårt samarbeid med han som kollega var det aller beste. Han var en meget reflektert og klok person som også hadde stor sans for humor.

  Våre tanker går til hans kjære hustru Kirsten og hans familie som har mistet en trofast og kjær mann og familiefar. Vi lyser fred over Brynjulf Otnes´ minne.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media