Alternativ til håndkirurgi ved Dupuytrens kontraktur

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Injeksjoner med kollagenase kan vise seg å være et godt alternativ ved Dupuytrens kontraktur.

  Dupuytrens kontraktur kan behandles ved en kombinasjon av kirurgi og fysioterapi. En ny dobbeltblindet studie viser at injeksjoner med kollagenasen Clostridium histolyticum kan være et godt alternativ (1).

  Undersøkelsen omfattet 308 pasienter med Dupuytrens kontraktur. Disse fikk tre injeksjoner og manipulasjon av leddet dagen etter injeksjonen. Behandling med aktivt medikament førte til bedring hos 64 % av dem som fikk aktivt medikament, mot bare 7 % i placebogruppen. Tre pasienter i behandlingsgruppen fikk alvorlige bivirkninger, hvorav senen røk hos én pasient.

  – Operativ behandling av Dupuytrens kontraktur er teknisk utfordrende, sier seksjonsoverlege Magne Røkkum ved Seksjon for hånd- og mikrokirurgi, Ortopedisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet. – Vi bruker lupeforstørrelse og mikrokirurgisk teknikk for å frilegge nerve- og karstrengene. Likevel får omkring 5 % skader av nerver eller kar, i tillegg til problemer med infeksjoner, blødninger og residiv.

  – Resultatene i denne studien er svært lovende, særlig med så få alvorlige bivirkninger. Med bare 30 dagers oppfølging sier resultatene dessverre ikke noe om risikoen for residiv. Resultater fra tidligere, mindre studier tyder på at problemet ikke er stort, i hvert fall ikke de første to årene. Men dette er også kort observasjonstid i denne sammenhengen. Vi trenger altså prospektive randomiserte studier med lengre oppfølging for sammenlikning av kollagenaseinjeksjoner med operativ behandling før vi kan si noe om hvilken plass injeksjonsbehandlingen vil få. Kollagenase kan imidlertid allerede nå være et aktuelt behandlingsalternativ for pasienter som løper stor risiko dersom de blir operert, sier Røkkum.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media