Mediene om seniorene

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Andenæs, I.

  Hva skriver pressen om seniorene?

  En innholdsanalyse på oppdrag fra Senter for seniorpolitikk. 43 s, tab, ill. Oslo: Senter for seniorpolitikk, 2009. Pris gratis

  ISBN 978-82-92936-03-0

  Vi tror vi vet det: Pressen skriver om ytterpunktene: enten om Anna i Ødemarken som er steingammel, men frisk og glad og slår høy, steller dyr og baker lefse, eller om Petra og Johan som har vært gift i over 60 år, men som sykehjemmet nå skiller fordi de ikke får bo på samme rom.

  Det viser seg, ikke overraskende, at innholdsanalysen begrenser seg til omtale av eldre arbeidstakere, siden den er et bestillingsverk av Senter for seniorpolitikk, som har eldre arbeidstakere som sitt fokus.

  Forfatteren, forsker ved Institutt for journalistikk, trakk sitt materiale fra medieovervåkingsbyrået Cisions database over presseklipp. Han satt igjen med 465 artikler som hadde vært trykt på papir, først og fremst aviser, i tiden 1. april 2008–1. april 2009.

  De temaene som fikk mest omtale, var spørsmål omkring pensjon og oppsigelse. Gullpakker med tidlig pensjonering som ga mulighet for full jobb i andre firmaer og dermed dobbel lønn, fikk overraskende liten oppmerksomhet. Aldersdiskriminering fikk oppslag når det knyttet seg til enkeltpersoner som nektet å la seg pensjonere.

  Pensjonister i arbeid og seniortiltak, det betyr positiv særbehandling for å få eldre til å stå lenger i jobb, ble tema i omtrent 20 % av omtalene. 2007 var et rekordår i så måte, men senhøsten 2008 snudde trenden sammen med finanskrisen. Seniorpolitikk er konjunkturømfintlig.

  Storparten av det som skrives om seniorene er positivt, senioren fremstilles som aktiv og handlende i motsetning til mottakende og tapende. Forfatteren er overrasket over at «kvinnelige seniorer ikke fremstilles som mer passive enn menn, Tvert imot finner vi en viss tendens i motsatt retning». Vi som besøker eldresentre og senioruniversiteter, er ikke overrasket.

  Den mest positive omtalen finner han i lederartiklene – åtte av ti omtaler senioren i positive ordelag. Og så slår han til: «Det er derfor tankevekkende at norske mediebedrifter i dag nedbemanner på en måte som bryter med de prinsipper som bejubles på lederplass.»

  Det aller mest tankevekkende i norsk seniorpolitikk er at seniorer ikke er med i politiske verv og i styrer i børsnoterte selskap, men det er det dessverre ikke skrevet om.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media