Randers fikk Akademikerprisen

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Professor Jørgen Randers er tildelt Akademikerprisen for 2009. Prisen gis for hans bidrag til å fremme akademisk frihet, og hans vektlegging av kunnskapens betydning for en god samfunnsutvikling.

  Jørgen Randers. Foto Akademikerne
  Jørgen Randers. Foto Akademikerne

  I sin tale til de omkring 100 deltakerne på Akademikernes høstkonferanse der prisen ble delt ut, understreket han at det er mulig å løse klimautfordringene.

  – Klimautfordringene kan og må løses, og da må de rikeste landene gå foran, også gjennom kostnadskrevende kutt hjemme, sa han. – Gjennom omfattende energieffektivisering, utfasing av CO2-kilder, innføring av karbonfangst og lagring, og ved å sette en stopper for avskogingen kan vi klare det, hevdet han.

  Randers, som er professor i klimastrategi ved BI, har i førti år forsket rundt klimaproblematikken. Han gjorde seg første gang bemerket internasjonalt i boken The limits to growth fra 1972 (1). Han ledet også det regjeringsoppnevnte Lavutslippsutvalget som viste hvordan Norge kan redusere sine klimautslipp med to tredeler innen 2050.

  – Randers har en markert miljøprofil som bygger på økonomisk og teknisk-naturvitenskapelig teori. Han er i sin fremstillingsform nyskapende og interessant, og fremstår som klar, uredd og synlig i det offentlige rom, med et stort engasjement for en fremtidsrettet samfunnsutvikling, sier juryens leder Dag Bastholm fra Arkitektenes Landsforbund. Juryen har i tillegg til Bastholm bestått av Jorunn Fryjordet, Legeforeningen, Terje Olav Moen, Tekna og Jon Stordrange, Siviløkonomene.

  Jørgen Randers er den andre som er tildelt Akademikerprisen, som er på 200 000 kroner. Prisen ble utdelt første gang i 2008 og gikk da til Reidun Førde (2).

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media