Fra sentralstyrets møte 18.11. 2009

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Dialogkonferanse i 2010

  Dialogkonferanse i 2010

  Ledelse og dialog er viktige forutsetninger for utvikling av gode samarbeidsrelasjoner i sykehusene. Sentralstyret har derfor besluttet at det i slutten av 2010 skal arrangeres en dialogkonferanse. Målgruppen er sykehusdirektører, direktører ved de regionale helseforetakene, utvalgte tillitsvalgte og eventuelle andre ledere. Det er nedsatt en arbeidsgruppe med Hege Gjessing (Yngre legers forening) og Jon Helle (Overlegeforeningen) som sammen med sekretariatet skal utarbeide endelig program for konferansen.

  Sentralstyret vedtok også at det skal etablereres en lederpris/dialogpris som skal utdeles på konferansen.

  Spesialitetskomitémedlemmer kurses

  Spesialitetskomitémedlemmer kurses

  Å øke engasjementet hos spesialitetskomiteene er viktig for å sikre rekruttering og faglig utvikling. Sentralstyret har derfor vedtatt å utvide vårens seminar for spesialitetskomiteene med én dag slik at hver komité møter med leder og ett medlem til, samt en representant for leger i spesialisering. Tidspunkt for seminaret er foreløpig satt til 4. og 5. mai på Soria Moria Hotell- og konferansesenter.

  Ny spesialforening

  Ny spesialforening

  Sentralstyret har godkjent Norsk forening for thoraxradiologi som ny spesialforening. Styret i foreningen som ble stiftet 18.9. 2009, består av Harald Nes (leder), Trond Mogens Åløkken (nestleder), Michael Schubert (sekretær), Kari Løhre Kuvås (kasserer), Kristin Nesgard og Claudius Reisse.

  Oppnevning

  Oppnevning

  Det er oppnevnt nye medlemmer til komiteen for Marie Spångberg-prisen. Prisens formål er å stimulere kvinnelige leger til vitenskapelig innsats ved å prisbelønne den mest verdifulle vitenskapelige originalartikkel i norsk eller internasjonalt tidsskrift. Prisen utdeles på Legeforeningens landsstyremøte. Komiteen består av Berit Schei, leder, Eiliv Lund og Anna Louise Kirkengen. Varamedlemmer er Edvin Schei og Sidsel Graff-Iversen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media