Erlend Hem Om forfatteren
Artikkel

Artikkelen er skrevet av ti forskere, hvorav sju norske.

Ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet samarbeider to forskningsmiljøer om å studere hjerneutviklingen hos personer som var født prematurt eller var vekstretardert ved fødselen. Studiene kombinerer de mest innovative MR-teknikker, som tillater detaljert anatomisk og funksjonell kartlegging av hjernen, med kliniske, nevropsykologiske og psykiatriske undersøkelser.

Artikkelen utgår fra en klinisk flerdisiplinær forskergruppe under ledelse av professor Ann-Mari Brubakk og professorstipendiat Jon Skranes og en forskergruppe innen MR-teknologi som ledes av professor Olav Haraldseth og førsteamanuensis Asta Håberg. MR-gruppen har status som senter for forskningsbasert innovasjon (SFI) i Norges forskningsråd.


VLBW: Very low birth weight, fødselsvekt ≤ 1 500 g.

SGA: «Small for gestational age», definert som fødselsvekt < 10-prosentilen korrigert for svangerskapsalder, kjønn og paritet.

MR-volumetriske analyser: En teknikk der man bruker MR for beregning av regionale hjernevolumer. Hver enkelt nevroanatomiske struktur i hjernen får en identitet. Teknikken er automatisk og er basert på et utvalg av manuelt segmenterte hjerner.

Wechsler Intelligence Scales (WISC-III): Test som måler intelligenskvotient.

The Developmental Test of Visual-Motor Integration IV (VMI): Test for å måle visuelle motoriske ferdigheter. Identifiserer individer som har vansker med integrering eller koordinering av visuell persepsjon og motorikk (finger- og håndbevegelser).

Anbefalte artikler