Hjerneutvikling hos premature

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Artikkelen er skrevet av ti forskere, hvorav sju norske.

  Ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet samarbeider to forskningsmiljøer om å studere hjerneutviklingen hos personer som var født prematurt eller var vekstretardert ved fødselen. Studiene kombinerer de mest innovative MR-teknikker, som tillater detaljert anatomisk og funksjonell kartlegging av hjernen, med kliniske, nevropsykologiske og psykiatriske undersøkelser.

  Artikkelen utgår fra en klinisk flerdisiplinær forskergruppe under ledelse av professor Ann-Mari Brubakk og professorstipendiat Jon Skranes og en forskergruppe innen MR-teknologi som ledes av professor Olav Haraldseth og førsteamanuensis Asta Håberg. MR-gruppen har status som senter for forskningsbasert innovasjon (SFI) i Norges forskningsråd.

  Ordforklaringer

  VLBW: Very low birth weight, fødselsvekt ≤ 1 500 g.

  SGA: «Small for gestational age», definert som fødselsvekt < 10-prosentilen korrigert for svangerskapsalder, kjønn og paritet.

  MR-volumetriske analyser: En teknikk der man bruker MR for beregning av regionale hjernevolumer. Hver enkelt nevroanatomiske struktur i hjernen får en identitet. Teknikken er automatisk og er basert på et utvalg av manuelt segmenterte hjerner.

  Wechsler Intelligence Scales (WISC-III): Test som måler intelligenskvotient.

  The Developmental Test of Visual-Motor Integration IV (VMI): Test for å måle visuelle motoriske ferdigheter. Identifiserer individer som har vansker med integrering eller koordinering av visuell persepsjon og motorikk (finger- og håndbevegelser).

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media