I folkeopplysningens tjeneste

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Hetland, JG.

  Syn for alle

  150 s, ill. Oslo: Jens G. Hetland, 2009. Pris NOK gratis

  ISBN 82-584-0228-5

  I forordet til nettboken Syn for alle (www.pupileyes.com) kan man lese at målgruppen er alle som er opptatt av eget eller andres syn, og at den er aktuell for helsesøstre, sykepleiere, lærere og andre yrkesgrupper i sosial- og helsetjenesten. Innholdet er systematisk og kronologisk strukturert, slik at det starter med øyefunksjon hos nyfødte og avslutter med øyesykdommer som rammer eldre. Praktisk nyttige underkapitler er innlemmet, f.eks. om hvordan undersøkelsen foregår hos en øyelege, informasjon om førerkortforskriftene og om hjelpemiddelsentralene.

  Forfatteren er dyktig til å forklare hvordan synssansen fungerer og hvordan refraksjonsavvik kan bli korrigert med briller, kontaktlinser og moderne laserkirurgi. Språket er lettfattelig og burde være uproblematisk å forstå også for lesere uten medisinsk bakgrunn. Faguttrykkene introduseres på en lesevennlig og instruktiv måte. Forfatteren kommer ofte med interessante eksempler fra øyemedisinens historie, noe som helt sikkert vekker leselysten hos den jevne leser.

  For en fagmann kan det av og til være vanskelig å begrense seg når man skal skrive om noe man interesserer seg for. I forhold til den definerte målgruppen synes undertegnede at forfatteren noen steder er for detaljert. At kapitlet om grå stær omfatter 22 sider, er et eksempel på dette.

  Dessverre har boken noen vesentlige mangler. Gitt de siste års fokus på behandlingen og forståelsen av folkesykdommen aldersrelatert maculadegenerasjon, burde det vært skrevet et eget kapittel om denne sykdommen. Øyesykdommer ved diabetes mellitus er også oversett. Kapitlet om medikamentell behandling av glaukom bør oppdateres. Fordelen med en nettbok er at man kan fornye den ofte. Hvis Syn for alle blir oppdatert og får utbedret sine mangler, vil den være til nytte for flere.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media