Olaug Villanger ny leder av NKF

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Som første kvinne er Olaug Villanger, Rikshospitalet, valgt til leder av Norsk kirurgisk forening (NKF).

  Arne-Christian Mohn, leder av valgkomiteen, understreker at det var viktig for komiteen å få en erfaren tillitsvalgt.

  – Som hovedstillitsvalgt for overlegene på Rikshospitalet, har Villanger erfaring fra hovedstadsprosessen. Dette blir en meget viktig sak i kommende periode, da vi har grunn til å tro at utfallet av denne prosessen blir styrende for valg av løsninger i resten av landet, sier Mohn. – Vi har også lagt vekt på at Olaug Villanger i forbindelse med avgangen til direktøren på Rikshospitalet, håndterte mediepresset på en meget god måte, også som tillitsvalgt. Hun frontet saken for medlemmene og lot seg ikke friste til å vingle i overlegenes standpunkt i denne saken. Det anses som viktige egenskaper i den nye rollen, sier han. – Som kvinne blir hun også en viktig rollemodell for yngre kvinner i et fagfelt som rekrutterer få kvinner. De fleste grenspesialitetene har en kvinneandel på nærmere 10 %, mens enkelte så vidt overstiger 15 % (2007-tall), sier Mohn. Villanger er overlege i gastroenterologisk kirurgi ved Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet.

  Ytterligere to kvinner ble valgt inn i styret. Torill Morken går inn som representant for generell kirurgi og Kari Erichsen går inn som representant for leger i spesialisering (LIS).

  Se intervju med Olaug Villanger på neste side.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media