Unngå krokene

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  – Åpenhet rundt alkoholmisbruk er viktig, hvis ikke forsvinner problemene inn i krokene. Da blir det også vanskeligere å få gitt hjelp og støtte.

  Geir Riise etterlyser mer åpenhet rundt alkoholmisbruk. Foto Ellen Juul Andersen
  Geir Riise etterlyser mer åpenhet rundt alkoholmisbruk. Foto Ellen Juul Andersen

  Det finnes mye taus kunnskap i alle virksomheter som kan brukes i det forebyggende arbeidet, sa Legeforeningens generalsekretær Geir Riise, da han nylig innledet på konferansen Alkohol og samfunn i regi av Forbundet Mot Rusgift. Riise etterlyser åpenhet rundt alkoholmisbruk.

  Arbeidsplassen viktig arena

  Arbeidsplassen viktig arena

  – Rusmiddelmisbruk er et stort problem, både for den enkelte, nasjonalt og globalt. Verdens helseorganisasjon (WHO) sier i sin rapport Global burden of disease at alkoholbruk står for 3,2 % av alle dødsfall i verden og for 4 % av alle tapte leveår (1). Alkoholskadene er sånn sett like alvorlige som helseskader knyttet opp til tobakksbruk. Samtidig ser vi at forbruket av alkohol i Norge øker og viser en endring i mønsteret fra 1980 til 2007. Vinbruk er økende, mens brennevinsbruken faller noe. Alkoholforbruket er nå det høyeste siden 1960-tallet.

  – Omfanget av alkoholskader er knyttet opp til totalforbruket, og undersøkelser viser at alkoholmisbruk fører til dårligere helse, høyere skadefrekvens, tidligere død og negative sosiale og samfunnsmessige følger, sa Riise.

  – Å avdekke skadelig alkoholforbruk er en viktig oppgave for primærhelsetjenesten. Det viser seg at tidlig debut gir større forbruk utover i tenårene. Legeforeningen anbefaler derfor unge å utsette alkoholdebuten, sa han og viste til Legeforeningens statusrapport På helsa løs. Når rusbruk blir misbruk og misbruk blir avhengighet fra 2006 (2).

  – Arbeidsplassen er med hjelp og støtte fra bedriftshelsetjenesten en viktig arena for å fange opp alkoholmisbruk. Grensene for når man er på jobb og ikke på jobb er for mange ikke lenger så klare. I dag drikkes det mer i arbeidsrelaterte situasjoner enn tidligere. Jeg mener at arbeidsmiljøutvalget på arbeidsplassen er et viktig sted å forankre en rusmiddelpolitikk i virksomheten. Foruten god forankring, må arbeidet bygge på de erfaringer som AKAN har fra arbeidslivet. I Legeforeningen er vi opptatt av at dette må være på plass, understreket generalsekretæren.

  Må være faglig interessant

  Må være faglig interessant

  – Vi trenger leger som har kunnskap om alkohol og annen rusproblematikk. Legeforeningen er opptatt av at leger har interesse for å jobbe innen rusfeltet og at det skal være faglig utfordrende. Vi trenger flere leger til denne delen av spesialisthelsetjenesten gjennom en egen opptrappingsplan. Mer vekt på kunnskapsbasert behandling og faglighet er nødvendig for å øke interessen. Vi trenger en egen rusmiddelspesialitet, slik Legeforeningen har fattet vedtak om. En opptrapping av fagligheten og en holdningsendring er nødvendig for at denne pasientgruppen skal få et like godt helsetilbud som andre pasienter. Rusmiddelavhengige må sikres en reell tilgang til utredning, diagnostisk vurdering og målrettet behandling, avsluttet Geir Riise.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media