Ad legelisens for eldre leger

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Jeg er 84 år, spesialist i indremedisin, og har etter sykehussarbeid vært tilsynslege ved et sykehjem i Verdal kommune siden 1996.

  Fra 1.1. 2009 ble to fastleger beordret til sykehjemsarbeidet som jeg har utført tidligere, idet kommunen ønsket en fast og fremtidsrettet løsning.

  Jeg er fortsatt fysisk og mentalt innstilt på å arbeide som lege, og den forestående helsereformen forutsetter jo at det blir større krav til akuttmedisinsk behandling ved de kommunale sykehjemmene. Den store mangelen på kvalifiserte leger til slikt arbeid burde bety at jeg fortsatt skulle ha lisens og arbeide i sykehjem.

  Jeg beklager at denne situasjonen er oppstått. Og jeg finner ingen begrunnelse for å søke forlenget lisens nå når jeg ikke har fast timeregulert legearbeid.

  Min tid er vel ute, men jeg skriver disse betraktninger til orientering og håper Legeforeningen nå tar stilling til denne saken.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media