Meldte dødsfall

Artikkel

Dødsfall kan meldes til Legeforeningens registerseksjon ved Torill Skjærholt, tlf. 23 10 91 97 eller register@legeforeningen.no

Lars Andersen 4.11. 1958–30.8. 2009

Gunnar Bay 17.9. 1926–5.7. 2009

Helene Bergland 23.4. 1939–27.4. 2009

Einar Olsen Bjerke 26.10. 1915–14.8. 2009

Arild Bjørnerud 13.1. 1945–5.9. 2009

Kjell Bjørn Bruaset 9.4. 1943–1.7. 2009

Sigrun Bruland 19.3. 1919–25.5. 2009

Eystein Buaas 3.4. 1925–21.7. 2009

Johan Christian Cappelen 13.7. 1919–16. 5.2009

Ferdinand Storm Davidsen 21.9. 1919–1.4. 2009

Per Christian Eggen 6.6. 1944–2.7.2009

Hans Oddvar Fjellbu 5.11. 1933–3.8. 2009

Roger Gundersen 5.7. 1947–3.9. 2009

Ivar Hauge 15.4. 1913–6.5. 2009

Ellen Margrethe Clemm von Hohenberg 28.3. 1930–6.7. 2009

Willy Jensen 14.8. 1939–18.6. 2009

Jon Ingemann Knai 17.4. 1917–26.8. 2009

Else Wiik Larsen 5.8. 1944–8.7. 2009

Hans Michael Lossius 10.4. 1917–6.7. 2009

Åse Ragnhild Lossius 8.4. 1925–26.7. 2009

Nils Tore Olsen 11.1. 1956–23.6. 2009

Jardar Oma 8.8. 1958–19.6. 2009

Frank Refseth 7.11. 1934–23.1. 2009

Svein Arne Riis 5.2. 1951–2.5. 2009

Leif Rikard Skjærstad 22.7. 1918–26.8. 2009

Åsulv Skomedal 9.12. 1917–1.5. 2009

Jon Skuland 21.8. 1939–15.8. 2009

Lilian Stålcrantz 11.1. 1935–1.9. 2009

Leif Sæther 7.5. 1934–4.5. 2009

Iver Teige 3.6. 1937–8.6. 2009

Jens Hugo Trumpy 24.12. 1926–22.6. 2009

Kjell Watne 30.9. 1948–16.9. 2009

Anbefalte artikler