Doktoravhandlinger

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Universitetet i Oslo

  Universitetet i Oslo

  www.uio.no/forskning

  Aslaug Aamodt Muggerud, ph.d. Genetic and epigenetic alterations in breast tumour progression: the transition from in situ to invasive cancer. Utgår fra Institutt for kreftforskning, Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet. Disputas 13.11. 2009.

  Bedømmelseskomité: Marc van de Vijver, Department of Pathology, Academic Medical Center, Amsterdam, Per Guldberg, Cancer Genetics Laboratory, Institute of Cancer Biology, Danish Cancer Society, København, og Borghild Roald, Patologisk anatomisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Ullevål.

  Veileder: Therese Sørlie.

  Karsten Bruins Slot, ph.d. Thrombolytic treatment for acute ischaemic stroke: patients’ and physicians’ views, and potential long-term behefits. Utgår fra Medisinsk divisjon, Oslo universitetssykehus, Ullevål. Disputas 13.11. 2009.

  Bedømmelseskomité: Kerstin Hulter Åsberg, Medicinsk avdeling, Lasarettet i Enköping, Sverige, Bent Indredavik, Avdeling for hjerneslag, St. Olavs hospital, og Ole Morten Rønning, Nevrologisk avdeling, Akershus universitetssykehus, Universitetet i Oslo.

  Veileder: Eivind Berge

  Eldrid Langesæter, ph.d. Haemodynamic changes during spinal anaesthesia for caesarean section. Utgår fra Anestesi- og intensivklinikken, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet. Disputas 17.11. 2009.

  Bedømmelseskomité: Marc van de Velde, Department of Anaesthesiology, University Hospital Gasthuisberg, Leuven, Belgia, Robert A. Dyer, Department of Anaesthesia, University of Cape Town, Sør-Afrika, og Karin Toska, Fysiologisk avdeling, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo.

  Veiledere: Leiv Arne Rosseland, Audun Stubhaug og Harald Breivik.

  Bjørn Erik Mørk, ph.d. Changing practices – a practice-based study of cross-disciplinary technology development in hospitals. Utgår fra Institutt for helseledelse og helseøkonomi. Disputas 19.11. 2009.

  Bedømmelseskomité: Maxine Robertson, Queen Mary University of London, School of Business and Management, London, Odd Nordhaug, Department of strategy and management, Bergen, og Lars Erik Kjekshus, Institutt for helseledelse og helseøkonomi, Universitetet i Oslo.

  Veiledere: Erik Fosse, Terje P. Hagen og Johan Olaisen.

  Nina Østerås, ph.d. Functional assessments. A study on functional ability in a population, and structured assessments in general practice. Utgår fra Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin, Seksjon for sosialmedisin. Disputas 20.11. 2009.

  Bedømmelseskomité: Peter Allebeck, Divisjon for sosial medisin, Karolinska Institutet, Stockholm, Liv Inger Strand, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Universitetet i Bergen, og Petter Kristensen, Statens arbeidsmiljøinstitutt.

  Veiledere: Søren Brage, Pål Gulbrandsen og Gunnar Tellnes.

  Ravi Bains, ph.d. Isoflurane and sevoflurane: effects on mitochondrial function in the rat and human brain. Utgår fra Institutt for kirurgisk forskning og Nevrokirurgisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet.

  Disputas 20.11. 2009.

  Bedømmelseskomité: Ola Dale, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, Medisinsk-teknisk forskningssenter, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Ragnhild Paulsen, Avdeling for farmasøytisk biovitenskap, Universitetet i Oslo, og Per Skjelbred, Kjeve- og ansiktskirurgisk avdeling, Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo.

  Veileder: Jon Berg-Johnsen

  Gudrun Høiseth, ph.d. Use of ethyl glucuronide and ethyl sulphate in forensic toxicology. Utgår fra Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet. Disputas 20.11. 2009.

  Bedømmelseskomité: Kristian Linnet, Retskemisk afdeling, Retsmedisinsk Institutt, Københavns Universitet, Lars Slørdal, Avdeling for klinisk farmakologi, St. Olavs hospital, og Sidsel Rogde, Rettsmedisinsk institutt, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo.

  Veiledere: Jørg Mørland og Asbjørg Christophersen.

  Lars-Petter Granan, ph.d. Development of a national knee ligament registry. Utgår fra Det medisinske fakultet. Disputas 20.11. 2009.

  Bedømmelseskomité: Ewa Roos, Institute of Sports and Clinical Biomechanics, University of Southern Denmark, Odense, Otto Robertsson, Avdeling for ortopedi, Lunds Universitet, Sverige, og Inger Holm, Seksjon for helsefag, Institutt for sykepleievitenskap og helsefag, Universitetet i Oslo.

  Veiledere: Lars Engebretsen og Roald Bahr.

  Emma Lång, ph.d. Meningococcal inner membrane proteins and their role in transformation. Utgår fra Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet. Disputas 20.11. 2009.

  Bedømmelseskomité: Christoph M. Tang, Department of Infectious Diseases, Imperial College London, Sun Nyunt Wai, Department of Molecular Biology, Umeå Universitet, Sverige, og Trine Bjøro, Institutt for klinisk biokjemi, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet.

  Veileder: Tone Tønjum.

  Morten Wang Fagerland, ph.d. Performance of significance tests, with emphasis on three statistical problems in medical research. Utgår fra Det medisinske fakultet. Disputas 25.11. 2009.

  Bedømmelseskomité: Michael J. Campbell, School of Health and Related Research, University of Sheffield, England, Geir Egil Eide, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Haukeland universitetssykehus, og Dag Steinar Thelle, Avdeling for biostatistikk, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo.

  Veileder: Leiv Sandvik.

  Tone Kristin Omsland, ph.d. Regional differences in bone mineral density and risk factors for fractures in Norway. Utgår fra Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin. Disputas 25.11. 2009.

  Bedømmelseskomité: Bo Abrahamsen, Gentofte Hospital, Medicinsk afdeling F, Hellerup, Kristina Åkesson, Ortopediska kliniken, Universitetssjukhuset MAS, Malmö, og Tron Anders Moger, Institutt for helseledelse og helseøkonomi, Universitetet i Oslo.

  Veiledere: Haakon E. Meyer, Grethe S. Tell, Berit Schei, Nina Emaus.

  Nina Gunnes, ph.d. Adjusting for incomplete data using dynamic approaches. Utgår fra Avdeling for biostatistikk, Institutt for medisinske basalfag. Disputas 25.11. 2009.

  Bedømmelseskomité: Linda Sharples, Insitute of Public Health, Cambridge University, Jan Terje Kvaløy, Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Stavanger, og Hein Stigum, Seksjon forebyggende medisin, Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin, Universitetet i Oslo.

  Veiledere: Odd O. Aalen og Ørnulf Borgan.

  Universitetet i Bergen

  Universitetet i Bergen

  www.uib.no/info/dr_grad/

  Bina Raju, ph.d. Effects of sympathectomy on experimental rat tongue tumors – in vivo studies of interstitial fluid pressure, lymphatics and gene expression. Utgår fra Det medisinsk-odontologiske fakultet. Disputas 5.11. 2009.

  Oddbjørn Hove, ph.d. Mental health disorders in adults with intellectual disabilities – methods of assessment and prevalence and mental health disorders and problem behavior. Utgår fra Det psykologiske fakultet. Disputas 5.11. 2009.

  Titto T. Idicula, ph.d. Acute stroke – factors that predict outcome. Utgår fra Det medisinsk-odontologiske fakultet. Disputas 5.11. 2009.

  Ove Bruland, ph.d. Gene expression in carcinomas; with focus on papillary thyroid carcinomas and anal carcinomas. Utgår fra Det medisinsk-odontologiske fakultet. Disputas 6.11. 2009.

  Volker Pönitz, ph.d. Studies on risk prediction in patients with chest pain and associations of the contact system to coronary heart disease, with reference to specific forms of activated Factor XII. Utgår fra Det medisinsk-odontologiske fakultet. Disputas 6.11. 2009.

  Heidi Cathrine Berg Rolke, ph.d. Lung cancer in Agder counties in Southern Norway – results from a three year unselected inclusion of patients with newly diagnosed lung cancer. Utgår fra Det medisinsk-odontologiske fakultet. Disputas 10.11. 2009.

  Heidi van Wageningen, ph.d. The role of glutamate on brain function. Utgår fra Det psykologiske fakultet. Disputas 12.11. 2009.

  Corinna Vossius, ph.d. Economic aspects of Parkinson’s disease. Utgår fra Det medisinsk-odontologiske fakultet. Disputas 13.11. 2009.

  Bertel Rune Kaale, ph.d. Clinical aspects in the late stage of whiplash injury. Utgår fra Det medisinsk-odontologiske fakultet. Disputas 13.11. 2009.

  Wenche Bjarnedotter Sørfonden, ph.d. Det blir i familien – en kvalitativ studie av ektepars erfaringer med å leve med leddgikt. Utgår fra Det medisinsk-odontologiske fakultet. Disputas 17.11. 2009.

  Veiledere: Kari Wærness og Eva Gjengedal.

  Jane Mounteney, ph.d. Methods for providing an earlier warning of emerging drug trends. Utgår fra Det medisinsk-odontologiske fakultet. Disputas 19.11. 2009.

  Bjørn Henning Østenstad, ph.d. Heimelsspørsmål i behandling og omsorg overfor psykisk utviklingshemma og aldersdemente. Utgår fra Det juridiske fakultet. Disputas 21.11. 2009.

  www.ntnu.no/forskning/doktorgrad

  Håkon Hov, ph.d. Hepatocyte growth factor and its receptor c-Met. Autocrine growth and signaling in multiple myeloma cells. Utgår fra Det medisinske fakultet. Disputas 12.11. 2009.

  Bedømmelseskomité: Ralph D. Sanderson, University of Alabama, Birmingham, Inger Helene Madshus, Universitetet i Oslo, og Arne K. Sandvik, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

  Veileder: Anders Sundan.

  Maria Anita Radtke, ph.d. Role of autoimmunity and overstimulation for Beta-cell deficiency. Epidemiological and therapeutic perspectives. Utgår fra Det medisinske fakultet. Disputas 18.11. 2009.

  Bedømmelseskomité: Åke Lernmark, Lunds Universitet, Inger Njølstad, Universitetet i Tromsø, og Bjørn I. Gustafsson, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

  Veileder: Valdemar Grill.

  Universitetet i Tromsø

  Universitetet i Tromsø

  www2.uit.no/www/startsida/forskning

  Ernst Ivan Simon Thomassen, ph.d. Regulation of the activity of Pax6 by protein-protein interactions mediated by its DNA-binding domains. Utgår fra Det helsevitenskapelige fakultet. Disputas 19.6. 2009.

  Randall Harold Sexton, ph.d. Traditional healing and the public mental health services in Sámi areas of Northern Norway – interfaces and cooperation. Utgår fra Det helsevitenskapelige fakultet. Disputas 19.11. 2009.

  Bedømmelseskomité: Laurence J. Kirmayer, McGill University, Lars Jacobsson, Umeå University, og Ingunn Skre, Universitetet i Tromsø.

  Dag Erlend Olberg, ph.d. Novel [18F]fluorinated prosthetic groups for the labelling of peptides for Positron Emission Tomography. Utgår fra Det helsevitenskapelige fakultet. Disputas 20.11. 2009.

  Bedømmelseskomité: Julie Sutcliffe, Department of Biomedical Engineering, Genome and Biomedical Science Facilities, University of California Davis, USA, Tjibbe De Groot, Nuclear Medicine Division, University hospital Gashuisberg, Leuven, Belgia, og Ingunn Tho, Institutt for farmasi, Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media