Tvilsom julegave fra regjeringen?

Tidligere i Tidsskriftet
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  I 1938 ble den unge og radikale «assistentlæge» Karl Evang (1902–81) utpekt som ny medisinaldirektør. Han tiltrådte stillingen 1. desember, og tre uker senere ble Jonn Caspersen (1907–69) konstituert som kontorsjef hos Evang. Begge utnevnelsene var kontroversielle. Fylkeslege Ole T. Kjos (1892–1977) i Akershus tok bladet fra munnen og klaget over den siste utnevnelsen. Han hadde selv søkt på stillingen som Evang hadde fått (Tidsskr Nor Lægeforen 1939; 59: 95–6, 151–3, 249–53, 262).

  Kontorsjefstillingen i Medisinaldirektoratet.

  Kontorsjefstillingen i Medisinaldirektoratet.

  Av O. Kjos, Kolbotn

  I statsråd idag er Jonn Caspersen konstituert som kontorsjef i Medisinaldirektoratet….. således lød den enkle offisielle meddelelse fra statsrådet den 23. desember 1938 om besettelsen av den næst viktigste stilling i det civile medisinalvesen. Den nye kontorsjef er født 1907 og blev medisinsk kandidat våren 1934, oplyses det videre.

  Det var sikkert med blandede følelser de offentlige læger mottok denne julegave fra regjeringen som i og med denne konstitusjon – som i realiteten er en fast ansettelse – har fastslått at for å bli kontorsjef i Medisinaldirektoratet stilles der ikke lenger nogen krav hverken til medisinsk utdannelse eller til praktisk medisinsk innsikt og erfaring. Det er tilstrekkelig at vedkommende er 4 1/2 års medisinsk kandidat, derimot behøver han ikke å ha en dags utdannelse i et almindelig sykehus, det er ikke påkrevet at han har satt sine ben innenfor murene i et asyl eller et tuberkulosesanatorium og det er ikke nødvendig å ha en dags tjeneste som offentlig læge. Kort sagt, kontorsjefstillingen i Medisinaldirektoratet er i og med den siste ansettelse redusert til noget i nærheten av en almindelig volontørstilling.

  Om Medisinaldirektoratet selv er tjent med en sådan utvikling, er mere enn tvilsomt, da det må være ganske klart at man ikke reduserer kravene til kontorsjefens kvalifikasjoner in absurdum uten at dette har følger for hele Medisinaldirektoratets anseelse og autoritet. Motstandere av et utvidet og sterkere Medisinaldirektorat som det nu arbeides for, kunde ikke ha fått et bedre våben i hende enn denne ansettelse i kontorsjefstillingen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media