Tilværelsens uutholdelige tilfeldigheter

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Mlodinow, L.

  The drunkard’s walk

  How randomness rules our lives. 252 s, tab, ill. New York, NY: Vintage/Anchor Books, 2009. Pris USD 15

  ISBN 978-0-307-27517-2

  Dette er ikke en bok om alkoholisme eller gangforstyrrelser. Tilfeldigheter spiller en mye større rolle i vår tilværelse enn det de fleste av oss er villig til å innse. Det er jo slik at vi som leger i svært mange sammenhenger konfronteres med begrepene sannsynlighet og risiko. Hensikten med denne boken er å gi leseren en kort og underholdende innføring i de matematiske lover for sannsynlighet.

  Forfatteren er en ikke ukjent amerikansk fysiker som underviser ved Caltech i Los Angeles. Han har publisert en rekke populærvitenskapelige artikler, blant annet sammen med Stephen Hawking. Kanskje det er fordi han også har vært manusforfatter for TV-seriene MacGyver og Star Trek at han så godt evner å presentere de ganske avanserte resonnement for mange psykologiske illusjoner som får oss til å feiltolke verden omkring oss.

  Gjennom ti kapitler tar han utgangspunkt i en rekke anekdoter og eksempler, alt fra vineksperters «vitenskapelige» vurderinger, via sportsresultater, til økonomi. Også finansanalytikeres forsøk på å fremstå som profeter innen et område som grunnleggende styres av tilfeldigheter, og dermed ikke kan forutses, levnes liten ære. Sett på bakgrunn av finanskrisen er dette derfor underholdende lesing! Likevel er det kanskje det siste kapitlet som er mest spennende, idet forfatteren her diskuterer bl.a. hvordan vi som mulige ofre for så vel ulykker som tilfeldig suksess, likevel ikke må ende opp som nihilister.

  Språket er lettfattelig og greit, og det er en rekke oppdaterte og spennende referanser samt et omfattende stikkordregister.

  Undertegnede vil derfor absolutt anbefale kolleger å bruke noen timer og kroner på denne underholdende og lærerike boken. Den er like relevant for den som har sitt daglige virke innen akademia som i klinisk praksis. Det eneste man risikerer er å bli mer opplyst og skeptisk til oppleste sannheter – og det kan jo være nyttig i seg selv!

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media