Les mer om ...

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  De første leger og fakulteter

  De første leger og fakulteter

  De få legene som praktiserte i Norge rundt år 1700 var preget av medisinske teorier fra både antikken og deres samtid. Medisin og kirurgi var to fag med ulik utdanning og status, men ved etableringen av et medisinsk fakultet i Christiania i 1814 ble fagene samlet og integrert i ett studium. I Bergen var opprettelsen av Gades institutt i 1912 starten på en forskerskole innen patologi og andre laboratoriefag. Virksomheten ble hemmet av betydelige konflikter.

  Medisinens kirurgisering og etableringen av en norsk legeskole i 1814

  En forskerskole grunnlegges – Gades Institutt 1912–35

  Leger, bøker og medisinsk kunnskap i Norge rundt 1700

  Sykdommer som forsvant

  Sykdommer som forsvant

  Katalepsi omtales uklart i eldre medisinske lærebøker og er ikke omtalt i det hele tatt i nyere lærebøker. Katalepsi ble definert som en krampetilstand ikke ulik katatoni og ble av mange oppfattet som en psykogen, hysteriform sykdom. Flere forfattere, blant annet Edgar Allan Poe, Emile Zola og Charles Dickens, har beskrevet dramatikken ved katalepsi.

  På slutten av 1800-tallet var klorose betegnelsen på en anemisykdom blant unge kvinner kjennetegnet av blekhet, avmagring og tretthet. I løpet av 1920-årene forsvant sykdomsbetegnelsen helt.

  Edgar Allan Poe og sykdommen som forsvant

  Om klorose og blodfattige jenter på slutten av 1800-tallet

  Hamsuns leger

  Hamsuns leger

  Knut Hamsun skrev ikke mye om leger, og det han skrev var ikke særlig fordelaktig for legestanden. Legene ble karakterisert som strebere, pengegriske personer og slette diagnostikere.

  Nye bøker om blant annet medisinsk antropologi, sørlandsk distriktsmedisin, norsk farmasihistorie, krigsmedisin i Gaza og forskningsfusk anmeldes.

  Legene i Hamsuns romaner

  Geografiske forskjeller i sykdomsforløp og behandling

  Geografiske forskjeller i sykdomsforløp og behandling

  Det er store forskjeller mellom fylkene i overlevelsen blant kvinner med brystkreft. Dette viser en studie basert på registerdata etter 1985. Forskjellene kan skyldes ulikt tilbud i mammografiscreening, diagnostikk og/eller behandling. En annen studie viser fortsatt betydelige forskjeller i bruken av onkologisk stråleterapi innen Helse Sør-Øst.

  Fylkesvise forskjeller i overlevelse av brystkreft

  Bruk av stråleterapi i Helse Sør-Øst

  Norsk levertransplantasjon gjennom 25 år

  Norsk levertransplantasjon gjennom 25 år

  Rikshospitalet er nå Nordens største senter innen levertransplantasjon, og resultatene er på høyde med de beste internasjonalt. Femårsoverlevelsen har steget fra 53 % i første tiårsperiode til 83 % etter 2000. Ventelisten er kort og ventetiden kortere enn i resten av Norden. Kolestatisk leversykdom er hyppigste indikasjonsdiagnose.

  Levertransplantasjon i Norge gjennom 25 år

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media