Legeforeningen i mediene

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Legen må bli hørt

  Legen må bli hørt

  Det er skepsis til statsministerens forslag til tiltak for å redusere sykefraværet, skriver Klassekampen. Leger mener at sykefravær ikke bare er et spørsmål om helse, men om rammevilkår i arbeidslivet. Trond Egil Hansen, leder i Allmennlegeforeningen, tror det å la andre enn fastlegen sykmelde, vil føre til et større forbruk av legeressurser uten at man kan forvente noen gevinst. Han mener arbeidsgiverne i for liten grad tar legenes råd på alvor. Sigrun Vågeng, administrerende direktør i KS, er glad for statsministerens initiativ og for at de økonomiske rammevilkårene for arbeidsgiver og arbeidstaker ligger fast. – Legene er en viktig brikke, i mange sammenhenger er det de som avgjør om folk kommer på jobb eller blir hjemme, sier hun.

  Klassekampen 20.11. 2009

  Vil ikke ha svensk medisin

  Vil ikke ha svensk medisin

  Allmennlegene vil ikke ha faste sykmeldinger. – Hver enkelt pasient må vurderes individuelt, sier leder Trond Egil Hansen.

  Dagsavisen 23.11. 2009

  Vurderer å kopiere svensk sykemeldingssystem

  Vurderer å kopiere svensk sykemeldingssystem

  Statsminister Jens Stoltenberg varsler flere tiltak for å få bukt med det høye sykefraværet. Foruten oppmøteplikt på jobben, vurderer han også om bestemte diagnoser skal gi en standardisert lengde på sykemeldingen etter modell fra Sverige. Går legen utover denne perioden må han forklare seg. Legeforeningen er skeptisk og president Torunn Janbu peker på at et menneske er mer enn en diagnose og at arbeidsgiver må gis muligheten til å tilrettelegge mer. Nedre Grefsen legegruppe, ved Svein Aarseth og Svein Paasche, er også skeptisk, og mener en slik ordning blir for firkantet og ikke ivaretar individuelle hensyn.

  NRK Dagsrevyen 18.11. 2009

  Bryter loven daglig

  Bryter loven daglig

  Legene og sykepleierne ved St. Olavs hospital er svært bekymret for de omfattende kuttene de står overfor. – Leger jobber gratis og arbeidsmiljøloven brytes over en lav sko hver eneste dag, sier hovedtillitsvalg for legene, Randulf Søberg.

  Adresseavisen 24.11. 2009

  Læresteder i klemme

  Læresteder i klemme

  Universitetsdebatten bør utfordres med nye spørsmål. Vi trenger en grundig gjennomgåelse av stillingsstrukturen og forskningsfinansieringen, skriver Anna Midelfart og Amund Gulsvik (tidligere og nåværende leder) av Foreningen for leger i vitenskapelige stillinger (LVS) i en debattartikkel i Aftenposten.

  Aftenposten 25.10. 2009

  Bruker faks for å nå frem

  Bruker faks for å nå frem

  Viktig informasjon må gjennom mange ledd. Helsedirektoratet kan ikke sende informasjon elektronisk til landets fastleger. Kommuneoverlege Frantz Leonard Nilsen i Bærum har sendt pandemifaxer til fastlege Kenneth Sagedal nesten daglig den siste tiden. Dersom Helsedirektoratet skal informere fastlegene, forholder direktoratet seg til fylkesmennene, som igjen gir beskjed videre til landets kommuner.

  Aftenposten 26.11. 2009

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media