Ulik kreftbehandling av kvinner og menn

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Menn strålebehandles preoperativt i større grad enn kvinner. Det viser en svensk studie.

  Preoperativ strålebehandling før endelig kirurgi reduserer lokalt residiv hos pasienter operert for rectumcancer. I en registerbasert svensk studie som omfattet 11 774 pasienter med rectumcancer i perioden 1995–2002, var andelen menn som fikk preoperativ bestråling 50,1 %, mens det tilsvarende tallet hos kvinner var 42,5 % (1).

  Forekomsten av lokalt residiv hos kvinner som ikke fikk preoperativ bestråling, var 9,4 %, sammenliknet med 7,2 % hos kvinnene som fikk preoperativ bestråling. De tilsvarende tall for menn var 11,5 % og 5,7 %. Kvinner hadde lavere andel postoperative komplikasjoner og redusert postoperativ mortalitet sammenliknet med menn. Studien fant ingen effekt av preoperativ stråling på cancerspesifikk overlevelse.

  – Studien gir ikke et entydig svar på om kvinner stråles for sjelden eller menn for hyppig, sier overlege Toto Hølmebakk ved Gastroenterologisk kirurgisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Aker. En mulig forklaring på at kvinner i mindre grad enn menn fikk preoperativ strålebehandling, er at kvinner har et romsligere bekken og at det hos kvinner kan være teknisk mulig å oppnå radikal kirurgi selv ved innvekst i naboorganer.

  Studien bekrefter at preoperativ stråling reduserer lokalt residiv, men viser også at denne effekten synes å være mer uttalt hos menn enn hos kvinner. Det er ikke vist at preoperativ strålebehandling forbedrer langtidsoverlevelsen ved moderne operasjonsmetoder. Rutinemessig bruk av preoperativ stråling er forbundet med komplikasjoner og sekveler, og jeg synes derfor ikke preoperativ stråling nødvendigvis bør brukes hyppigere hos kvinner. Ved moderne kirurgisk behandling med total mesorektal eksisjon og bruk av selektive kriterier for preoperativ stråling er andelen pasienter som utvikler lokalt residiv lav. Utfordringen i klinisk praksis er fjernmetastasene, sier Hølmebakk.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media