Mennesket og grisen

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Grisens og menneskets kulturhistorie er tett sammenvevet. Gris ble holdt som husdyr i flere kulturer allerede for over 10 000 år siden, og på tross av religiøse tabuer er svin fortsatt den aller vanligste kjøttspise i hele verden. Årets siste forsidebilde i Tidsskriftet illustrerer dette. Bildet er fra katedralen i den franske byen Chartres. Utsnittet er fra en serie glassmalerier fra 1200-tallet som viser ulike sentrale gjøremål gjennom årets 12 måneder. Slakting av gris er valgt som symbol for måneden desember.

  Hvordan kan det ha seg at dette svært sosiale og høyt intelligente dyret, som både genetisk og historisk er en av våre aller nærmeste blant dyreartene, er blitt et symbol på grådighet, urenslighet og fråtsing? Denne dobbeltheten i vårt forhold til grisen har lange tradisjoner. Allerede i 3. Mosebok omtales grisen som et urent dyr, og når Odyssevs mannskap i gresk mytologi skal omskapes til noe riktig ekkelt noe, omskapes de til, nettopp, griser.

  Ikke bare kulturelt, men også medisinsk, har vi et dobbelt forhold til grisen. Svinekjøtt kan overføre flere alvorlige infeksjonssykdommer til mennesket. Cysticerkose er for eksempel en av verdens vanligste årsaker til ervervet epilepsi, og den pågående svineinfluensaepidemien viser at selv mennesker som ikke spiser svinekjøtt, kan få sykdommer fra gris. Samtidig har medisinsk bruk av gris stadig funnet nye områder, fra insulinproduksjon til organer for transplantasjon, fra øvelsesdyr for krigskirurgi til modeller for alt fra alkoholisme til stamcelleforskning. På side 2660 i dette nummer av Tidsskriftet kan du lese Stormorkens artikkel om hvordan undersøkelse av blødende smågris førte til kunnskap om alloimmun antistoffdanning.

  Grisen er den av alle firbeinte vesener som fremst av alt forbindes med julen. Selv om de færreste av oss slakter hjemme lenger, går det, som forsidebildet viser, en ubrutt lenke av julepølser og stekt svinekjøtt gjennom julens europeiske kulturhistorie, helt frem til årets ferske marsipangriser. God jul!

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media