Minileder

Om forsidebildet

I dette nummeret

Redaksjonelt

Charlotte Haug
Petter Jensen Gjersvik
Tor Ingebrigtsen
Roar Kloster

Medisin og vitenskap

Eirik Helseth
Bernt Due-Tønnessen
Arild Egge
Per Kristian Eide
Torstein Meling
Tryggve Lundar
Kathrine Frey Frøslie
Kristine Mørch*
Siri L. Feruglio
Vidar Ormaasen
Johan N. Bruun
Jan Tore Gran*
Dag Soldal
Sigrid Jore
Geirmund Myklebust
Ingrid Alm Andersen
Jens Hammerstrøm
Johan-Arnt Hegvik
Tarjei Rygnestad
Asta Håberg

Tema

Trine Bjøro*
Jostein Holmen
Øystein Krüger
Kristian Midthjell
Kristin Hunstad
Thomas Schreiner*
Liv Sandnes
Henrik Brochmann
T. Schreiner
Gunnar Mellgren
Pål Ivar Holm
Ernst Asbjørn Lien
Inger H. Bleskestad*
Sylvi Aanderud
Laurence Bindoff

Kommentar og debatt

Odd Johan Frisvold
Henning Jakhelln
Chandra Sekhar Devulapalli
Inge Sandberg
Hans Otto Sandberg
Kjell Ytrehus
Sverre Varvin
Bjørn Oscar Hoftvedt

Nyheter og reportasjer

Petter Jensen Gjersvik
Astrid Marie Nylenna
Ragnhild Ørstavik
Medarbeidere ved Drammen psykiatriske senter v/Schack Lystrup
May-Brith Mandt
Erik Madssen

Fra foreningen

Hans Kristian Bakke
Ellen Juul Andersen
Ellen Juul Andersen
Anne Kjersti Befring
Lars Duvaland