Oversiktlig om ikke-invasiv hjerteutredning

Artikkel

Å ha full oversikt over aktuelle diagnostiske metoder man kan tilby sine pasienter, er krevende. Dette er en enkelt utstyrt håndbok i ikke-invasiv undersøkelse av hjertepasienter. Den retter seg mot leger, laboratorieteknikere og sykepleiere som håndterer hjertepasienter, laboratorier som driver med kardiovaskulær bildediagnostikk, sykehus og pasienter.

Boken er lettlest, også for ikke-eksperter. De ti kapitlene er skrevet av amerikanske forfattere med varierende språk og ulik tilnærming til stoffet, idet noen kapitler er deskriptive, mens andre er mer drøftende. Bruken av referanser illustrerer dette, fra seks til 205 per kapittel. Statistisk bakgrunn refererer til USA, og bare 33 av totalt 602 referanser er fra ikke-amerikanske tidsskrifter. Kostnader ved testene, når de presenteres, refererer også til USA og avviker fra norske forhold. Selve testbeskrivelsene er likevel fullt overførbare til våre forhold.

En tredel er viet ekkokardiografi, med enkel generell bakgrunn og nærmere omtale av transoesophagus- og stressekko. Den andre tredelen presenterer isotopundersøkelser, med kapitler om ventrikulografi og myokardscintigrafi. For iskemidiagnostikk er det også et lite kapittel om belastnings-EKG. Man kan lett tenke at dette er da for elementært, men det er nyttig å få gjennomgått feilkilder, sensitivitet hos ulike pasientgrupper og andre faktorer som erfaringsmessig lett glemmes. Vippetest ved synkopeutredning vil være nyttig for mange av oss. Teoriene bak nevrogene synkoper er kort presentert. Indikasjoner, kontraindikasjoner og gjennomføring er basert på foreløpige retningslinjer fra American College of Cardiology. Disse avviker lite fra en nylig publisert rapport, European society of cardiology task force report . Ellers er der greie kapitler om elektronstråle-CT (ultrafast CT) og kardial magnetisk resonans bildedanning (MRI), samt ambulant EKG-registrering med ulike typer utstyr.

Det gis stikkord om prioritering ved valg av metode innen de enkelte grupper av tester, men ikke oversikt med utredningsalgoritmer på tvers av testprinsippene. Et sammenbindende kapittel savnes derfor. Håndboken gir likevel mye for pengene. Den hører best hjemme i biblioteket i avdelinger som rekvirerer hjerteundersøkelser og for utdanningskandidater i indremedisin og kardiologi.

Reidar Bjørnerheim

Hjertelaboratoriet HLS

Ullevål universitetssykehus

Anbefalte artikler