Gode priser på det beste og nyeste

Artikkel

Randalf Eriksen og Morten Flagstad håper PC-avtalen vil bli et gode for medlemmene i Legeforeningen Foto E.J. Andersen

Legeforeningens IT-sjef Randalf Eriksen er entusiastisk når det gjelder avtalen for leger. – Legeforeningen ønsker at våre medlemmer skal ha god kompetanse på elektronisk kommunikasjon. Et ledd i dette arbeidet er tilbudene om kjøp av de nyeste modellene til Compaq. Det som er interessant med avtalen, er at vi alltid tilbyr det nyeste, avhengig av hva som kommer på markedet, sier Randalf Eriksen.

Morten Flagstad er Compaqs salgsansvarlige for helsevesenet. Han sier at firmaet har inngått avtalen med utgangspunkt i den samarbeidsavtale Compaq har med Eterra. – Siden Eterra har Legeforeningen som kunde, er det naturlig at salget til leger med organisasjonsnummer går gjennom deres kanaler og til enkeltmedlemmer uten dette, gjennom oss. Dette er et satsingsområde for Compaq og det vil bli spennende å se oppslutningen om avtalen, sier Morten Flagstad.

– Når legene bestiller produkter, vil de se på dataskjermen hvor mange eksemplarer vi har på lager til enhver tid. Det gjør at legene på forhånd også vet om varen kan leveres innenfor de tidene som er avtalt med Legeforeningen. Vi tror også at det er et gode at all rådgivning om PC-bruken, er kostnadsfri når medlemmene ringer tlf. 22 07 20 20. Garantien på tre år på Compaqs produkter bør også gi legene trygghet, sier han.

Anbefalte artikler