Kilde til kunnskap om thyreoideasykdommer

Artikkel

Første utgaven av denne boken ble utgitt i 1996, og denne anmelderen fant den informativ, nyttig og viktig (1). Diagnostikk og behandling av sykdommer relatert til skjoldkjertelen er en utfordring for ulike legespesialiteter, ikke minst i allmennpraksis. Bak den foreliggende annenutgaven står de samme redaktører og medforfattere; spesialister med solid klinisk eller laboratoriemessig kompetanse knyttet opp mot thyreoideasykdommer.

Boken er utvidet med to kapitler, ett om jod og thyreoidea, og ett om thyreoidearesistens. De andre kapitlene er i varierende grad bearbeidet og oppdatert, både hva gjelder selve teksten, men også hva gjelder referanser. Det har både form og innhold tjent på. Denne anmelderen ber likevel om forståelse for litt språklig pirk. På side 13 står det at ”Forekomsten av skjoldbruskkjertelkreft har vært rimelig stabil de siste 10 årene”, og på side 106 leser vi at ”Follikulær thyreoideacancer har også rimelig god langtidsprognose . . .”. Jo, vi bruker ordet rimelig i nye sammenhenger, særlig muntlig. I en fagtekst blir ordet ”rimelig” noe upresist, synes jeg, når man kanskje egentlig vil si ”relativt” eller ”forholdsvis”. Eller er jeg helt urimelig?

Dette er fortsatt en meget aktuell og informativ bok om diagnostikk og behandling av sykdommer i skjoldkjertelen, og formidlet med bakgrunn i en stort sett omforent norsk klinisk tradisjon. Få vil være direkte uenige i de diagnostiske algoritmer som skisseres eller i de behandlingsforslag som gis, selv om det må være rom for enkelte lokale tilpasninger i klinisk praksis.

Boken vil være en god kunnskapskilde for alle, klinikere så vel som laboratorieleger, som er involvert i pasienter med mulig eller antatt sykdom i skjoldkjertelen. Medisinstudenter og andre studenter innen de helsefaglige profesjoner vil også ha god nytte av å lese den. Boken bør finnes på bibliotekene ved de helsefaglige høyskoler. Fagbøker på norsk er ofte relativt kostbare, men i dette tilfellet synes jeg man får mye for en akseptabel pris.

Jon Arne Søreide

Kirurgisk avdeling

Sentralsjukehuset i Rogaland

Anbefalte artikler