Godt om transplantasjoner på svensk

Artikkel

Denne boken beskriver utviklingen i Sverige. Et 30-tall klinikere og forskere fra universitetsmiljøene i Sverige og i Helsingfors, majoriteten kirurger, gir en oppdatert fremstilling. Veteranene Sven-Erik Bergentz og Carl-Gustav Groth skisserer den historiske utvikling for henholdsvis nyre- og levertransplantasjoner. Transplantasjoner av nyre, hjerte, lunge, lever, pankreas og tynntarm omtales i egne, store kapitler. Interessant nok vies det atskillig oppmerksomhet til kirurgiske teknikker. Organpreservasjon, immunosuppresjon og transplantasjon hos barn behandles i egne kapitler. Da er det uunngåelig med gjentakelser, uten at jeg synes det er av betydning. Det er egne kapitler om legale forhold og etikk. Jeg fremhever ett 40 siders glimrende kapittel, Basal immunologi och transplantasjonsimmunologi , skrevet av Erna Møller og medarbeidere ved Huddinge Universitetssjukhus. Dette alene er verdt bokens pris, som det ellers ikke er noe å si på.

Boken har en delikat layout med store, tospaltede sider, hyppige underkapitler, faktaruter og passe mange illustrasjoner. Stoffet er derfor lett tilgjengelig. Patologikapitlet har en serie fargebilder av høy kvalitet som illustrerer rejeksjoner i de forskjellige organer. Et originalt bidrag er at hvert kapittel avsluttes med angivelse av hvilke problemer som fremtidig forskning må løse. Det er jo ikke minst aktuelt ved xenotransplantasjoner og bruk av xenogene stamceller, som gis kortfattet omtale. Det er ellers et eget, fyldig kapittel om stamcelletransplantasjon ved blodsykdommer. Hornhinnetransplantasjon omtales ikke.

Boken fremstår som fyldig og aktuell uten å være overlesset. Den har preg av å være en lærebok og ikke en ”textbook” i vanlig forstand. Den har 5 – 10 henvisninger til fordypningslitteratur til slutt i hvert kapittel. Her finnes for eksempel henvisning til Erik Thorsby i det generelle immunologikapittel og til Kristian Bjøro for levertransplantasjonenes vedkommende.

Målgruppen er personer med medisinsk grunnutdanning. Jeg anbefaler den på det beste til leger, sykepleiere og andre interesserte som ønsker å bli oppdatert på et av den moderne medisinens mest fengslende fagområder. Jeg kjenner ikke til en tilsvarende bok på engelsk.

Erik Enger

Jar

Anbefalte artikler