Internett-kurs i forsikringsmedisin

Hans Petter Fosseng Om forfatteren
Artikkel

Bjørn Oscar Hoftvedt

Norske leger besvarer mer enn 100 000 forespørsler fra forsikringsselskapene hvert år. Leger spiller dermed en viktig rolle for forvaltningen av forsikringskundenes premiemidler. Det har til nå vært gitt lite opplæring i denne delen av legevirksomheten, til tross for at arbeidet kan ha store konsekvenser – ikke bare økonomisk, men også for tillitsforholdet mellom lege og pasient og mellom leger og offentligheten.

Bedrer kvaliteten

Kurset gir en innføring i forsikringsmedisin, og er godkjent for alle spesialiteter med ni tellende timer. Hovedvekten er lagt på problemstillinger knyttet til situasjoner der du som lege mottar henvendelser fra forsikringsselskap med forespørsel om opplysninger vedrørende dine pasienter. Etter gjennomført kurs skal du være i stand til å utforme en legeerklæring og besvare forespørsler fra forsikringsbransjen på en måte som tilfredsstiller krav til kvalitet, personvern og legetikk.

Spørsmål som kurset skal gi svar på, er hvorfor forsikringsselskapene innhenter helseopplysninger, hva som kreves for at taushetsbelagte opplysninger kan frigis, hvordan ulike forespørsler fra forsikring skal besvares, og hvordan du kan takle konflikter som kan oppstå mellom rollen som sakkyndig og behandler.

– Legeforeningen ønsker å bidra til at opplysninger fra leger til forsikringsselskapene holder høy kvalitet samtidig som pasientens personvern blir ivaretatt. Det ble derfor etablert et samarbeidsutvalg mellom forsikringsbransjen ved Finansnæringens hovedorganisasjon og Legeforeningen. Utvalget har blant annet tatt initiativ til å utvikle dette kurset, sier Hoftvedt.

Nyttige nettkurs

LUPIN ble lansert med fire nettkurs i mars 2000 (1). Kurset i forsikringsmedisin er dermed det første nettkurset i Legeforeningens regi som er lansert på over to år.

– Evalueringen viser at nettkurs i legers etter- og videreutdanning er et populært og nyttig tilbud, og derfor satser foreningen aktivt på å utvikle flere kurs, sier Bjørn Oscar Hoftvedt. Blant annet er LUPIN-kurs i klinisk kardiologi og dyspepsi under utvikling. I tillegg er et internasjonalt kurs for fengselsleger under utvikling i samarbeid med flere europeiske legeforeninger og World Medical Association.

Internett-kurset i forsikringsmedisin er utviklet av en arbeidsgruppe bestående av leger fra allmennpraksis og forsikring. Legene Marit Krohg fra If Skadeforsikring og Terje Tangen fra Storebrand Livsforsikring har vært kursforfattere. Kurskomiteen har i tillegg bestått av allmennpraktikerne Eirik Bø Larsen, Erik Skuterud og Per Askim.

LUPIN-kurset i forsikringsmedisin finner du på http://lupin.legeforeningen.no og via Legeforeningens Internett-sider http://www.legeforeningen.no

LUPIN
  • LUPIN (Legeforeningens utdanning på Internett) ble lansert mars 2000 med fire kurs:

  • – Informasjonssøking ved hjelp av Internett

  • – Spirometri i allmennpraksis

  • – Introduksjon til regnskapsføring for selvstendig næringsdrivende leger

  • – 24-timers blodtrykksmåling

Kursene er godkjent med tellende timer/ poeng i etter- og videreutdanningen. 234 deltakere har per 12.4.2002 mottatt kursbevis for gjennomførte LUPIN-kurs. Nå lanseres et LUPIN-kurs i forsikringsmedisin lansert. Les mer: http://lupin.legeforeningen.no/

Anbefalte artikler