Oversiktlig om legemidler

Artikkel

Denne læreboken henvender seg først og fremst til sykepleie- og vernepleiestudenter, samt sykepleiere og vernepleiere. Den vil også kunne leses av annet helsepersonell som administrerer legemidler til pasienter.

Boken er inndelt i 12 kapitler i tillegg til litteraturliste, forskrifter om legemiddelforsyning og stikkordregister. De 12 kapitlene omtaler hovedsakelig de praktiske sidene ved administrering av legemidler som kommer inn under sykepleierens daglige oppgaver, de vanligste feilene som gjøres i forbindelse med legemiddelhåndtering, samt juridiske sider.

Boken gir en grei og oversiktlig fremstilling av området, og er logisk oppbygd. Illustrasjoner og tabeller er et godt supplement til teksten. Den vil egne seg godt som lærebok for sykepleierstudenter og som oppslagsbok og oppdatering for ferdigutdannede sykepleiere og vernepleiere. Den kan med fordel kjøpes inn til sengeavdelinger i sykehus, pleie- og sykehjem og andre steder der man administrerer legemidler. Den egner seg mindre bra for medisinstudenter, som får dekket det de trenger av emnet i farmakologiundervisningen.

Helhetsinntrykket er definitivt positivt. Skal man komme med noe negativt, måtte det være at stikkordregisteret er for knapt og kunne ha vært bedre. I tillegg er boken noe unyansert når effekter, interaksjoner og bivirkninger omtales, og i praksis er konsekvensene ofte ikke så dramatiske og absolutte som det fremholdes i boken. Jeg fant få trykkfeil.

Konklusjonen blir at boken absolutt kan anbefales til målgruppen.

Tarjei Rygnestad

Avdeling for legemidler

St. Olavs Hospital

Trondheim

Anbefalte artikler