Samling i en splittet verden av to kjønn

Artikkel

Enhver med interesse for ualminnelige perspektiver på kjønn, er målgruppe for denne boken. Forfatterne har ønsket å dra med seg lesere fra langt ut over tradisjonelle fagmiljø som psykologi, sosiologi, antropologi, teologi, medisin og sexologi. Den gir et hastig, men betydelig overblikk på en verden som er ukjent for mange, men som kan berike de fleste.

Boken har ti kapitler som hver for seg representerer tidsbilder og kulturhistoriske perspektiver. Boken gir en sammenhenger i tid og rom. Den har litteraturliste og en nyttig stikkordliste. Forståelse av kjønn er basert på kvinner og menn og at disse to kjønnene er hverandres motsetninger. Kjønn og androgynitet er et oppgjør med denne forestillingen.

Hva hadde gnostikere, alkymister og kabalister felles? Jo, de så det androgyne som den ypperste menneskelige målsetting. Befruktning skaper vekst, men befruktning er mer enn blanding av kjønnsceller: Når det mannlige og kvinnelige i oss alle møtes til en ny syntese, er dette også befruktning. Boken setter et spennende søkelys på den androgyne syntesen.

Leseren blir tatt med på forfatternes vel illustrerte vandring i tid og rom med blikk for androgyniteten. Vi finner den i skapelsen, antikken, det gamle Egypt og i renessansen. Likeledes møter vi den i popkulturen, biologien, psykologien, sexologien og i de individuelle kjønnsuttrykkene.

Det er omfattende å samle så mye tid og så mange inntrykk på et sidetall som ikke skal avskrekkende en potensiell kjøper. Dette påvirker både forfatterens språkbruk og mulighet til dypere dykk i kjønnsmaterien. Mye av boken går nesten i telegramstil. Den dveler ikke. Leseren føres raskt videre i tid eller rom.

En samtale om kjønn kan forløpe, uten at deltakerne merker at de faktisk ikke snakker om det samme. Ved å klargjøre begreper, og ved å gi innsikter enhver kan føye til sine egne, kan denne boken bedre kjønnsdebatten. Kjønn konkretiseres på mange forskjellige måter. Skal vi forstå og fatte dybdene i konkretiseringene det være seg i bildekunst eller i livskunst, trenger vi flere ord. Jan-Erik Ebbestad Hansen og Kari Møller gir oss noen. Vi trenger også å rykkes ut av forestillingen om to kjønn som er hverandres motsetninger. Det bidrar boken meget positivt til.

Esben Esther Pirelli Benestad

Grimstad MPAT-Institutt

Grimstad

Anbefalte artikler