S. Varvin & B.O. Hoftvedt svarer:

Sverre Varvin, Bjørn Oscar Hoftvedt Om forfatterne
Artikkel

Menneskerettighetsutvalget har i sitt siste brev til den israelske legeforeningen fordømt at ambulanser er blitt brukt til å transportere våpen. Vi mener likevel det er en forskjell mellom hva enkeltindivider foretar seg og de bruddene på internasjonal humanitær lov vi nå ser fra Israels side. Ifølge generalsekretæren i Norges Røde Kors er det funnet eksplosiver i én Røde Kors-ambulanse, mens det til nå er drept eller såret 150 leger og annet helsepersonell. Dessuten er den israelske legeforeningen medlem av World Medical Association og er forpliktet av de deklarasjonene som er vedtatt der. Den israelske legeforeningen har derfor et spesielt ansvar for å si ifra til sine myndigheter når de så åpenbart bryter menneskerettighetene.

Anbefalte artikler