Tjenestetid i relasjon til spesialistreglene

Artikkel

Når det gjelder tellende tjeneste i relasjon til spesialistreglene, forholder man seg til den tjenestetid som fremkommer av attest. Det er således ikke anledning til å tillegge den attesterte tjenestetid ferie, selv om ferie ikke skulle være tatt ut under tjenesten.

Fravær i tjenesten

Alt fravær fra tjeneste (uansett årsak, sykdom, svangerskap, mv.) går til fratrekk i beregning av tellende tjeneste for spesialistutdanningen.

Permisjon for deltakelse i kurs er ikke fravær.

Legetjeneste som militærtjeneste

Legetjeneste som militærtjeneste, eller sivil plikttjeneste, kan telle, men det er de samme krav som til annen tjeneste, dvs. at tjenesten må være i utdanningsstilling ved godkjent utdanningsinstitusjon etc.

For at tjeneste som lege under militærtjenesten skal kunne telle som allmennmedisin, må tjenesten være kombinert med minimum 50 % stilling i vanlig, åpen, uselektert allmennpraksis. Tjenesten kan da telle fullt ut som tjeneste i allmennpraksis.

Anbefalte artikler